chłopiec pod książką

Zdalne nauczanie podczas zawieszenia zajęć w szkole

Decyzją Premiera oraz Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa na terenie kraju do świąt wielkanocnych funkcjonowanie szkoły zostaje czasowo ograniczone.
Nie oznacza to przerwy w nauce.

Nasza szkoła w ramach  zdalnego nauczania:

Dodatkowo przypominamy o sprawdzonych i merytorycznych materiałach opublikowanych na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej dla wszystkich poziomów nauczania:

nauka zdalna

A także, na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie – powtórka przed egzaminem dla ósmoklasistów:

oke powtórka przed egzaminem

Ponadto, zapraszam na stronę Pana Arkadiusza Kłyża, nauczyciela muzyki i informatyki oraz Pana Ryszarda Daczyszyna, nauczyciela matematyki

https://splaszczow.wixsite.com/muzyka-informatyka

http://daczyszyn.laszczow.pl/index.php/dla-uczniow