PLAN PRACY
SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU I SZKOLNEGO KOŁA PCK
DZIAŁAJĄCYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁASZCZOWIE
W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Cele i zadania:

 • uwrażliwienie młodzieży na krzywdę ludzką i promocja idei niesienia bezinteresownej pomocy,
 • rozpowszechnianie idei humanitaryzmu oraz zasad działania PCK,
 • niesienie pomocy osobom najbardziej potrzebującym, ubogim, chorym, niepełnosprawnym,
 • pozyskiwanie funduszy na pomoc potrzebującym, działalność edukacyjną w środowisku szkolnym,
 • przygotowanie młodzieży do dalszej działalności w ruchu młodzieżowym PCK,
 • promowanie działalności wolontariatu w środowisku szkolnym,
 • rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie,
 • organizowanie akcji charytatywnych oraz udział w akcjach organizowanych przez Rejonowy Zarząd PCK oraz inne organizacje niosące pomoc potrzebującym.

Realizacja planu:

Zaplanowane zadania skierowane są do uczniów klas VII – VIII, które zadeklarowały chęć pracy na rzecz potrzebujących na zasadzie wolontariatu. Zaplanowane zadania wynikają z potrzeb środowiska lokalnego, przy czym uwzględniają realizację wszystkich zadań statutowych PCK. 
Realizacja planu przewidziana jest w okresie od września 2022 r. do czerwca 2023 r. na spotkaniach członków Szkolnego Koła Wolontariatu i Szkolnego Koła PCK, odbywających się w miarę potrzeb i zgodnie z działaniami wynikającymi z planu pracy, z zachowaniem procedur związanych z pandemią Covid – 19. Plan będzie modyfikowany zgodnie z bieżącymi potrzebami środowiska lokalnego, wytycznymi Rejonowego Oddziału PCK w Tomaszowie Lubelskim oraz bieżącą sytuacją epidemiologiczną.

Metody pracy:

 • przygotowanie gazetek tematycznych,
 • zbiórka artykułów chemicznych, szkolnych, zabawek,
 • przygotowanie prezentacji o tematyce zdrowotnej,
 • udział oraz inicjowanie akcji charytatywnych,
 • organizacja konkursów o tematyce prozdrowotnej.

Formy pracy: indywidualna, grupowa.

Przewidywane osiągnięcia ucznia:

 • uczeń zna ideę humanitaryzmu i zasady działania PCK,
 • uczeń zna potrzebę działania na rzecz wspólnego dobra,
 • przestrzega zasad bezpieczeństwa,
 • zna zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • aktywnie włącza się w akcje organizowane przez SK PCK oraz inne instytucje.

SZCZEGÓŁOWY PLAN PRACY
Wrzesień – Spotkanie organizacyjne: rekrutacja nowych członków; wybór zarządu koła; zapoznanie członków z zadaniami PCK i planem pracy Szkolnego Koła PCK; wyznaczenie odpowiedzialnych za poszczególne zadania; zebranie składek członkowskich. Działalność PCK – przygotowanie gazetki tematycznej „Gorączka Złota” – zbiórka monet 1-, 2- i 5 groszowych z przeznaczeniem na kolonie,. Działalność świetlic PCK i pomoc rzeczową dla dzieci z rodzin najuboższych.
Październik 16 października – ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z GŁODEM – prezentacja na temat problemu głodu na świecie:  „Opatrunek na ratunek” – zbiórka materiałów opatrunkowych na rzecz szpitali misyjnych w Afryce; Jesienny kiermasz babeczek.
Listopad 22-26.listopada DNI HONOROWEGO KRWIODAWSTWA PCK: przygotowanie gazetki tematycznej; świąteczne warsztaty artystyczne.
Grudzień „Paczka Marzeń” – udział w akcji (opcjonalnie) 5 grudnia- obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza- krzewienie idei wolontariatu; „Promyczek Radości”- zakup zabawek dla pacjentów tomaszowskiego szpitala; Kiermasz Bożonarodzeniowy- sprzedaż dekoracji świątecznych.
Styczeń – udział wolontariuszy w Wielkiej Orkiestrze świątecznej Pomocy.
Luty – walentynkowe warsztaty artystyczne; kiermasz babeczek walentynkowych; loteria walentynkowa.
Marzec – „Kup Pan Szczotkę” – zbiórka past i szczoteczek na rzecz dzieci z Afryki; Świąteczne warsztaty artystyczne.
Kwiecień – Kiermasz Wielkanocny- sprzedaż dekoracji świątecznych.
Położna w Afryce – zbiórka pieluch tetrowych na rzecz pacjentów ze szpitali misyjnych w Afryce; Kiermasz babeczek wielkanocnych.
Maj 5 maja – DZIEŃ GODNOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ – przygotowanie gazetki tematycznej pt. INNY NIE ZNACZY GORSZY; 8 maja – Dzień PCK – przygotowanie gazetki tematycznej .
Czerwiec – „Wyprawka dla Żaka” – zakup wyprawek szkolnych dla dzieci z rodzin najuboższych; Podsumowanie pracy w roku szkolnym 2022/2023.

Opiekunowie Szkolnego Koła Wolontariatu i Szkolnego Koła PCK:
Izabela Chromiec
Patrycja Grzesik