Samorząd Uczniowski, rok szkolny 2022/2023:

Skład Samorządu Uczniowskiego:
Przewodnicząca: Martyna Wąsacz 8a
Zastępca przewodniczącego: Wiktoria Cios 8b
Członkowie: Lena Klimczak 6b, Wiktor Tucki 4b, Kacper Sieraczyński 5a, Oliwia Mazur 6a, Hanna Strójwas 4a, Patryk Grząsko 7a, Zofia Rębisz 5b.

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego: Emilia Grądkowska, Igor Hawor