W czwartek 15 września 2022 r. uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie, w powszechnych i tajnych wyborach, wybrali Samorząd Uczniowski oraz opiekunów.

Skład Samorządu Uczniowskiego:

Przewodnicząca: Martyna Wąsacz 8a
Zastępca przewodniczącego: Wiktoria Cios 8b
Członkowie: Lena Klimczak 6b, Wiktor Tucki 4b, Kacper Sieraczyński 5a, Oliwia Mazur 6a, Hanna Strójwas 4a, Patryk Grząsko 7a, Zofia Rębisz 5b.

Opiekunami Samorządu Uczniowskiego zostali ponownie wybrani Pani Emilia Grądkowska i Pan Igor Hawor.