Rada Rodziców Przedszkola w roku szkolnym 2022/2023

Prezydium Rady Rodziców:
Przewodniczący: Pan Mateusz Zubiak
Sekretarz: Pan Artur Kur
Skarbnik: Pani Barbara Iżyńska
   
Członkowie Pani Monika Piluś
  Pani Katarzyna Niedźwiedź

Regulamin Rady Rodziców Gminnego Przedszkola w Łaszczowie.