1. Statut Publicznej Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie
  2. Program wychowawczo-profilaktyczny
  3. Plan pracy Publicznej Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie w roku szkolnym 2019/2020
  4. Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. gen Władysława Sikorskiego w Łaszczowie rok szkolny 2019/2020
  5. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego
  6. Plan pracy Szkolnej Kasy Oszczędności (SKO)
    działającej w Publicznej Szkole Podstawowej w Łaszczowie pod patronatem Banku Spółdzielczego w Łaszczowie
  7. Regulamin SKO
  8. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkół i Przedszkola Gminy Łaszczów obowiązujący od dnia 10 października 2019 r.
  9. Zarządzenie nr 21 2019/20 z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie uruchomienia po modernizacji monitoringu wizyjnego