1. STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. gen. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁASZCZOWIE
  2. PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY
  3. Plan pracy Publicznej Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie w roku szkolnym 2019/2020
  4. Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. gen Władysława Sikorskiego w Łaszczowie rok szkolny 2019/2020
  5. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO
  6. PLAN PRACY SZKOLNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI (SKO)
    DZIAŁAJĄCEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJW ŁASZCZOWIE POD PATRONATEM BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁASZCZOWIE.
  7. Regulamin SKO
  8. Procedury udzielania PPP
  9. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkół i Przedszkola Gminy Łaszczów obowiązujący od dnia 10 października 2019 r.