Gminne przedszkole istnieje w Łaszczowie od 1960 r. jako oddział przedszkolny przy szkole podstawowej. Na skutek większej liczby dzieci i braku większego lokalu powstało Przedszkole Nr 1 i Nr 2. W 1991r. został oddany nowy budynek, wobec tego, istniejące dwa Przedszkola nr 1 i nr 2 zostały połączone w jedno Gminne Przedszkole w Łaszczowie w nowym lokalu.

Organem prowadzącym jest Gmina Łaszczów. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Zamościu.

Gminne Przedszkole w Łaszczowie jest zlokalizowane w centrum Łaszczowa w niewielkim oddaleniu od parku i stawów, które są częstymi celami wycieczek i spacerów dzieci.

Przedszkole w Łaszczowie jest przedszkolem publicznym, prowadzi działalność wychowawczo-dydaktyczną w zakresie wychowania przedszkolnego, dokonuje rekrutacji dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Działalność opiekuńcza polega na rozpoznaniu sytuacji rodzinnej i zwróceniu się z prośbą do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub sponsorów.

WIZJA PRZEDSZKOLA RODZINNEGO

PRAGNIEMY…
aby nasza placówka była otwarta na potrzeby dzieci, rodziców i środowiska Stwarzamy sytuacje sprzyjające zacieśnianiu więzi rodzinnych.

NASZYM MARZENIEM JEST…
aby nasze przedszkole rozwijało u dzieci takie wartości jak miłość, dobroć, odpowiedzialność i szacunek do drugiego człowieka. Kultywowanie tradycji wielopokoleniowych, rodzinnych i rozumienie swej roli w obecnej i przyszłej rodzinie.

CHCIAŁYBYŚMY…
aby nasi wychowankowie w dalszym życiu kierowali się wartościami poznanymi w przedszkolu.

CHCEMY…
pracować z dziećmi i rodzicami po partnersku.

JESTEŚMY…
otwarci na propozycje dzieci i rodziców.

MYŚLIMY…
że poprzez wspólne działania stworzymy przedszkole przyjazne dziecku i rodzinie.