1

Tywoniuk-Małysz Aneta
dyrektor szkoły

dyrektor@sp.laszczow.pl
dyrektor.splaszczow@gmail.com

nauczyciel wychowania fizycznego

2

Bednarski Cezary
wicedyrektor szkoły

v-ce.dyrektor@sp.laszczow.pl

nauczyciel wychowania fizycznego i informatyki

3

Elżbieta Bielecka
nauczyciel

e.bielecka@sp.laszczow.pl

nauczyciel religii rzymskokatolickiej,  zespołów korekcyjno-kompensacyjnych, zespołów wyrównawczych i terapeutycznych

4

Bożena Bryk
nauczyciel

b.bryk@sp.laszczow.pl

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, przyrody i techniki z wychowaniem komunikacyjnym

5

Izabela Chromiec
nauczyciel

i.chromiec@sp.laszczow.pl

nauczyciel języka polskiego, historii, nauczania początkowego, doradca zawodowy

6

Jan Drążek
nauczyciel

j.drazek@sp.laszczow.pl

nauczyciel plastyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, wychowania do życia w rodzinie

7

Mariusz Dziki 
nauczyciel

m.dziki@sp.laszczow.pl

nauczyciel geografii, edukacji dla bezpieczeństwa, techniki, oligofrenopedagog

8

Dariusz Dziuba 
nauczyciel

d.dziuba@sp.laszczow.pl

nauczyciel matematyki, fizyki i techniki

9

Marzena Dziuba 
nauczyciel

m.dziuba@sp.laszczow.pl

nauczyciel matematyki, fizyki i plastyki

10

Barbara Gardzioła – Sobczuk 
nauczyciel, logopeda

b.gardziola-sobczuk@sp.laszczow.pl

logopeda, nauczyciel języka polskiego

11

Maria Gawlik – Zając 
nauczyciel

m.gawlik-zajac@sp.laszczow.pl

nauczyciel języka polskiego i języka angielskiego, wychowawca świetlicy

12

Cezary Girgiel 
nauczyciel

c.girgiel@sp.laszczow.pl

wychowawca świetlicy, pedagog, nauczyciel wychowania fizycznego

13

Elżbieta Girgiel
nauczyciel

e.girgiel@sp.laszczow.pl

pedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

14

Emilia Grądkowska 
nauczyciel

e.gradkowska@sp.laszczow.pl

nauczyciel języka angielskiego, edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

15

Patrycja Grzesik 
nauczyciel

p.grzesik@sp.laszczow.pl

nauczyciel języka niemieckiego i plastyki

16

Aneta Hałasa 
nauczyciel

a.halasa@sp.laszczow.pl

nauczyciel języka angielskiego i geografii

17

Edyta Hałasa 
nauczyciel

e.halasa@sp.laszczow.pl

nauczyciel języka polskiego

18

Igor Hawor 
nauczyciel

i.hawor@sp.laszczow.pl

nauczyciel języka angielskiego i języka francuskiego

19

Grzegorz Hawrylak
nauczyciel

nauczyciel informatyki i techniki

20

Małgorzata Igras-Bednarska 
nauczyciel

m.igras-bednarska@sp.laszczow.pl

nauczyciel wychowania fizycznego

21

Aleksandra Jamroż
nauczyciel

a.jamroz@sp.laszczow.pl

nauczyciel biologii, chemii, wychowania do życia w rodzinie, bibliotekoznawstwa i informacji naukowej

22

Urszula Janicka 
nauczyciel

u.janicka@sp.laszczow.pl

nauczyciel historii, wychowania do życia  w rodzinie, edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

23

Andrzej Kaczkowski 
nauczyciel

a.kaczkowski@sp.laszczow.pl

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

24

Arkadiusz Kłyż 
nauczyciel

a.klyz@sp.laszczow.pl

nauczyciel informatyki, muzyki, plastyki i sztuki

25

Marzena Kłyż 
nauczyciel

m.klyz@sp.laszczow.pl

nauczyciel języka polskiego, nauczyciel  bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, muzyki, plastyki i sztuki

26

Jadwiga Krzysica 
nauczyciel

j.krzysica@sp.laszczow.pl

nauczyciel bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, języka polskiego i historii

27

Ewa Kusa 
nauczyciel

e.kusa@sp.laszczow.pl

nauczyciel współorganizujący kształcenie, oligofrenopedagog, nauczyciel religii rzymskokatolickiej

28

Małgorzata Lipian 
nauczyciel

pedagog, pedagog terapeuta, wychowawca świetlicy

29

Robert Małysz 
nauczyciel

r.malysz@sp.laszczow.pl

nauczyciel wychowania fizycznego i informatyki

30

Iwona Michniak 
nauczyciel

i.michniak@sp.laszczow.pl

nauczyciel matematyki, chemii, fizyki, edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

31

Elżbieta Nowosad 
nauczyciel

e.nowosad@sp.laszczow.pl

pedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

32

Marta Pasierb 
nauczyciel, pedagog, terapeuta pedagogiczny

m.pasierb@sp.laszczow.pl

pedagog, terapeuta pedagogiczny, nauczyciel bibliotekoznawstwa, religii rzymskokatolickiej i języka polskiego

33

Anna Pasternak
nauczyciel

a.pasternak@sp.laszczow.pl

nauczyciel biologii, wychowania do życia w rodzinie, bibliotekoznawstwa i informacji naukowej

34

Adam Piasecki
nauczyciel

nauczyciel fizyki, informatyki, matematyki i techniki

35

ks. Grzegorz Rebizant
nauczyciel

g.rebizant@sp.laszczow.pl

nauczyciel religii rzymskokatolickiej

36

Elżbieta Seń
nauczyciel

e.sen@sp.laszczow.pl

pedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, geografii i wychowania fizycznego

37

Teresa Smutniak
nauczyciel

t.smutniak@sp.laszczow.pl

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego, historii i sztuki

38

Marlena Stepuch 
nauczyciel

oligofrenopedagog, surdopedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

39

Renata Śleboda
nauczyciel

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, przedszkolnej i języka polskiego

40

ks. Krzysztof Świta
nauczyciel

k.swita@sp.laszczow.pl

nauczyciel religii rzymskokatolickiej

41

Diana Tucka
nauczyciel

d.tucka@sp.laszczow.pl

oligofrenopedagog, surdopedagog, tyflopedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

42

ks. Dariusz Wasiluk 
nauczyciel

d.wasiluk@sp.laszczow.pl

nauczyciel religii prawosławnej

43

Anita Wiśniewska-Dziura
nauczyciel

a.wisniewska-dziura@sp.laszczow.pl

nauczyciel języka polskiego, techniki, oligofrenopedagog