1

Tywoniuk-Małysz Aneta
dyrektor szkoły

nauczyciel wychowania fizycznego

2

Bednarski Cezary
wicedyrektor szkoły

nauczyciel wychowania fizycznego i informatyki

3

Bryk Bożena

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, przyrody i techniki z wychowaniem komunikacyjnym

4

Chromiec Izabela

nauczyciel języka polskiego, historii, doradca zawodowy

5

Daczyszyn Ryszard

nauczyciel, doradca metodyczny matematyki

6

Drążek Jan

nauczyciel plastyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, wychowania do życia w rodzinie

7

Dziki Mariusz

oligofrenopedagog, nauczyciel geografii, edukacji dla bezpieczeństwa, techniki

8

Dziuba Dariusz

nauczyciel matematyki, fizyki i techniki

9

Gardzioła – Sobczuk Barbara

logopeda, nauczyciel języka polskiego

10

Gawlik – Zając Maria

nauczyciel języka polskiego i języka angielskiego

11

Girgiel Cezary

pedagog, nauczyciel wychowania fizycznego

12

Girgiel Elżbieta

pedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

13

Gmitrowicz Elżbieta

nauczyciel geografii i bibliotekoznawstwa

14

Grądkowska Emilia

nauczyciel języka angielskiego, edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

15

Grzesik Patrycja

nauczyciel języka niemieckiego i plastyki

16

Hałasa Aneta

nauczyciel języka angielskiego i geografii

17

Hałasa Edyta

nauczyciel języka polskiego

18

Hawor Igor

nauczyciel języka angielskiego i języka francuskiego

19

Hawrylak Beata

nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie

20

Hawrylak Grzegorz

nauczyciel informatyki i techniki

21

Igras-Bednarska Małgorzata

nauczyciel wychowania fizycznego

22

Jamroż Aleksandra

nauczyciel biologii, chemii i wychowania do życia w rodzinie

23

Kłyż Arkadiusz

nauczyciel muzyki, plastyki, sztuki i informatyki

24

Krzysica Jadwiga

nauczyciel bibliotekoznawstwa, języka polskiego i historii

25

Kusa Ewa

nauczyciel współorganizujący kształcenie, oligofrenopedagog, nauczyciel religii rzymskokatolickiej

26

Lipian Małgorzata

pedagog, pedagog terapeuta

27

Małysz Robert

nauczyciel wychowania fizycznego

28

Nowosad Elżbieta

pedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

29

Pasierb Marta

pedagog, nauczyciel religii rzymskokatolickiej i języka polskiego

30

Pasternak Anna

nauczyciel biologii, wychowania do życia w rodzinie i bibliotekoznawstwa

31

Piasecki Adam

nauczyciel fizyki, informatyki, matematyki i techniki

32

Pisarczyk Bogumiła

pedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

33

Ponikowska-Czok Grażyna

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, matematyki, informatyki i wiedzy o społeczeństwie

34

ks. Rebizant Grzegorz

nauczyciel religii rzymskokatolickiej

35

Seń Elżbieta

pedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, geografii i wychowania fizycznego

36

Smutniak Teresa

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego, historii i sztuki

37

Śleboda Renata

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, przedszkolnej i języka polskiego

38

ks. Świta Krzysztof

nauczyciel religii rzymskokatolickiej

39

ks. Wasiluk Dariusz

nauczyciel religii prawosławnej

40

Wiśniewska-Dziura Anita

nauczyciel języka polskiego i techniki