1

Tywoniuk-Małysz Aneta
dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łaszczowie

dyrektor@sp.laszczow.pl
dyrektor.splaszczow@gmail.com
konsultacje dla uczniów i rodziców: poniedziałek-piątek 7.00-15.00

nauczyciel wychowania fizycznego

2

Bednarski Cezary
wicedyrektor ds. szkoły
v-ce.dyrektor@sp.laszczow.pl
konsultacje dla uczniów i rodziców: piątek 8.00- 9.00

nauczyciel wychowania fizycznego i informatyki

3

Marlena Stepuch
wicedyrektor ds. przedszkola

v-ce.dyrektor.gp@sp.laszczow.pl
m.stepuch@psplaszczow.onmicrosoft.com
konsultacje dla uczniów i rodziców: piątek 7.00-8.00

nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, tyflopedagog

4

Elżbieta Bielecka
nauczyciel
e.bielecka@sp.laszczow.pl
konsultacje dla uczniów i rodziców: poniedziałek 12.40 – 13.40, pokój nauczycielski

nauczyciel religii rzymskokatolickiej,  zespołów korekcyjno-kompensacyjnych, zespołów wyrównawczych i terapeutycznych

5

Bożena Bryk
nauczyciel
b.bryk@sp.laszczow.pl
konsultacje dla uczniów i rodziców: poniedziałek 11.25 – 12.25, sala nr 27

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, przyrody i techniki z wychowaniem komunikacyjnym

5

Izabela Chromiec
nauczyciel, koordynator ds. doradztwa zawodowego
i.chromiec@sp.laszczow.pl
konsultacje dla uczniów i rodziców: poniedziałek 9.35 – 10.35, pokój nauczycielski

nauczyciel języka polskiego, historii, nauczania początkowego, doradca zawodowy

6

Katarzyna Drąszcz-Warmińska
nauczyciel
k.d-warminska@sp.laszczow.pl
konsultacje dla uczniów i rodziców: środa 9.40 – 10.40, pokój nauczycielski

nauczyciel wychowania fizycznego, wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

7

Jan Drążek
nauczyciel
j.drazek@sp.laszczow.pl
konsultacje dla uczniów i rodziców: środa 14.20 – 15.20, sala nr 45

nauczyciel plastyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, wychowania do życia w rodzinie

8

Mariusz Dziki 
nauczyciel,
koordynator ds. bezpieczeństwa epidemicznego środowiska szkolnego
m.dziki@sp.laszczow.pl
konsultacje dla uczniów i rodziców: środa 14.15 – 15.15, sala nr 20

nauczyciel geografii, edukacji dla bezpieczeństwa, techniki, oligofrenopedagog

9

Dariusz Dziuba 
nauczyciel
d.dziuba@sp.laszczow.pl
konsultacje dla uczniów i rodziców: poniedziałek 14.15 – 15.15, sala nr 14

nauczyciel matematyki, fizyki i techniki

10

Marzena Dziuba 
nauczyciel
m.dziuba@sp.laszczow.pl
konsultacje dla uczniów i rodziców: piątek 9.40 – 10.40, pokój nauczycielski

nauczyciel matematyki, fizyki i plastyki

11

Barbara Gardzioła–Sobczuk 
nauczyciel specjalista – logopeda
b.gardziola-sobczuk@sp.laszczow.pl
konsultacje dla uczniów i rodziców: środa 10.25 – 11.25, pokój nauczycielski

logopeda, nauczyciel języka polskiego

12

Maria Gawlik – Zając 
nauczyciel
m.gawlik-zajac@sp.laszczow.pl
konsultacje dla uczniów i rodziców: poniedziałek 12.30 – 13.30, sala nr 17

nauczyciel języka polskiego i języka angielskiego, wychowawca świetlicy

13

Cezary Girgiel 
nauczyciel
c.girgiel@sp.laszczow.pl

wychowawca świetlicy, pedagog, nauczyciel wychowania fizycznego

14

Elżbieta Girgiel
nauczyciel
e.girgiel@sp.laszczow.pl
konsultacje dla uczniów i rodziców: poniedziałek 11.25 – 12.25, pokój nauczycielski

pedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

15

Emilia Grądkowska 
nauczyciel
e.gradkowska@sp.laszczow.pl
konsultacje dla uczniów i rodziców: środa 13.30 – 14.30, sala nr 5

nauczyciel języka angielskiego, edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

16

Patrycja Grzesik 
nauczyciel
p.grzesik@sp.laszczow.pl
konsultacje dla uczniów i rodziców: wtorek 13.25 – 14.25, sala nr 19

nauczyciel języka niemieckiego i plastyki

17

Aneta Hałasa 
nauczyciel
a.halasa@sp.laszczow.pl
konsultacje dla uczniów i rodziców: środa 14.15 – 15.15, sala nr 5

nauczyciel języka angielskiego i geografii

18

Edyta Hałasa 
nauczyciel
e.halasa@sp.laszczow.pl
konsultacje dla uczniów i rodziców: poniedziałek 13.30 – 14.30, sala nr 2

nauczyciel języka polskiego

19

Igor Hawor 
nauczyciel
i.hawor@sp.laszczow.pl

nauczyciel języka angielskiego i języka francuskiego

20

Natalia Hawor
nauczyciel
n.hawor@sp.laszczow.pl
konsultacje dla uczniów i rodziców: wtorek 9.00 – 10.00, pokój nauczycielski

nauczyciel języka angielskiego, języka francuskiego, wychowawca świetlicy

21

Małgorzata Igras-Bednarska 
nauczyciel
m.igras-bednarska@sp.laszczow.pl
konsultacje dla uczniów i rodziców: środa 8.40 – 9.40 pokój nauczycieli wf

nauczyciel wychowania fizycznego

22

Aleksandra Jamroż
nauczyciel
a.jamroz@sp.laszczow.pl
konsultacje dla uczniów i rodziców: środa 9.40 – 10.40, pokój nauczycielski

nauczyciel biologii, chemii, wychowania do życia w rodzinie, bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, wychowawca świetlicy

23

Urszula Janicka 
nauczyciel
u.janicka@sp.laszczow.pl
konsultacje dla uczniów i rodziców: wtorek 10.25 – 11.25, pokój nauczycielski

nauczyciel historii, wychowania do życia  w rodzinie, edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

24

Jolanta Jędrusina
nauczyciel
j.jedrusina@sp.laszczow.pl
konsultacje dla uczniów i rodziców: środa 12.35 – 13.35, sala nr 25

nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

25

Andrzej Kaczkowski 
nauczyciel
a.kaczkowski@sp.laszczow.pl
konsultacje dla uczniów i rodziców: poniedziałek 13.30 – 14.30, pokój nauczycielski

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

26

Arkadiusz Kłyż 
nauczyciel
a.klyz@sp.laszczow.pl
konsultacje dla uczniów i rodziców: piątek 7.45 – 8.45 sala nr 3

nauczyciel informatyki, muzyki, plastyki i sztuki

27

Marzena Kłyż 
nauczyciel
m.klyz@sp.laszczow.pl
konsultacje dla uczniów i rodziców: środa 13.30 – 14.30 sala nr 46

nauczyciel języka polskiego, nauczyciel  bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, muzyki, plastyki i sztuki

28

Jadwiga Krzysica 
nauczyciel
j.krzysica@sp.laszczow.pl
konsultacje dla uczniów i rodziców: środa 12.30 – 13.30 sala nr 12

nauczyciel bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, języka polskiego i historii

29

Ewa Kusa 
nauczyciel
e.kusa@sp.laszczow.pl
konsultacje dla uczniów i rodziców: środa 7.40 – 8.40 sala nr 24

nauczyciel współorganizujący kształcenie, oligofrenopedagog, nauczyciel religii rzymskokatolickiej

30

Robert Małysz 
nauczyciel
r.malysz@sp.laszczow.pl
konsultacje dla uczniów i rodziców: poniedziałek 13.30 – 14.30, pokój nauczycieli wf

nauczyciel wychowania fizycznego i informatyki

31

Iwona Michniak 
nauczyciel
i.michniak@sp.laszczow.pl
konsultacje dla uczniów i rodziców: środa 13.15 – 14.15, pokój nauczycielski

nauczyciel matematyki, chemii, fizyki, edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

32

Elżbieta Nowosad 
nauczyciel
e.nowosad@sp.laszczow.pl
konsultacje dla uczniów i rodziców: piątek 7.50 – 8.50, pokój nauczycielski

pedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

33

Marta Pasierb 
nauczyciel specjalista –  pedagog, terapeuta pedagogiczny
m.pasierb@sp.laszczow.pl
konsultacje dla uczniów i rodziców: poniedziałek 7.30 –  8.30 sala nr 8

pedagog, terapeuta pedagogiczny, nauczyciel bibliotekoznawstwa, religii rzymskokatolickiej i języka polskiego

34

Anna Pasternak
nauczyciel
a.pasternak@sp.laszczow.pl
konsultacje dla uczniów i rodziców: wtorek 14.20 – 15.20 sala nr 20

nauczyciel biologii, wychowania do życia w rodzinie, bibliotekoznawstwa i informacji naukowej

35

Adam Piasecki
nauczyciel

nauczyciel fizyki, informatyki, matematyki i techniki

36

ks. dr Grzegorz Rebizant
nauczyciel
g.rebizant@sp.laszczow.pl

nauczyciel religii rzymskokatolickiej

37

Elżbieta Seń
nauczyciel
e.sen@sp.laszczow.pl
konsultacje dla uczniów i rodziców: środa 12.30 – 13.30, pokój nauczycielski

pedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, geografii i wychowania fizycznego

38

Teresa Smutniak
nauczyciel
t.smutniak@sp.laszczow.pl
konsultacje dla uczniów i rodziców: poniedziałek 12.25 – 13.25, pokój nauczycielski

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego, historii i sztuki

39

Aneta Swatowska
nauczyciel specjalista – psycholog
a.swatowska@sp.laszczow.pl
tel. +48 733 554 642
konsultacje dla uczniów i rodziców: wtorek-środa 7.00 – 7.30 sala nr 8

psycholog z przygotowaniem pedagogicznym

40

ks. Krzysztof Świta
nauczyciel
k.swita@sp.laszczow.pl

nauczyciel religii rzymskokatolickiej

41

Diana Tucka
nauczyciel specjalista – pedagog specjalny
d.tucka@sp.laszczow.pl
konsultacje dla uczniów i rodziców: piątek 10.00 – 11.00 sala nr 8

pedagog, oligofrenopedagog, surdopedagog, tyflopedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

42

ks. Dariusz Wasiluk 
nauczyciel
d.wasiluk@sp.laszczow.pl

nauczyciel religii prawosławnej

43

Anita Wiśniewska-Dziura
nauczyciel
a.wisniewska-dziura@sp.laszczow.pl

nauczyciel języka polskiego, techniki, oligofrenopedagog