1

Tywoniuk-Małysz Aneta
dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łaszczowie

dyrektor@sp.laszczow.pl
dyrektor.splaszczow@gmail.com

nauczyciel wychowania fizycznego

2

Marlena Stepuch
wicedyrektor ds. przedszkola

v-ce.dyrektor.gp@sp.laszczow.pl
m.stepuch@psplaszczow.onmicrosoft.com

nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, tyflopedagog

3

Justyna Bednarska
nauczyciel

j.bednarska@sp.laszczow.pl

nauczyciel wychowania przedszkolnego

4

Elżbieta Bielecka
nauczyciel

e.bielecka@sp.laszczow.pl

nauczyciel religii rzymskokatolickiej,  zespołów korekcyjno-kompensacyjnych, zespołów wyrównawczych i terapeutycznych

5

Katarzyna Drąszcz-Warmińska
nauczyciel

k.d-warminska@sp.laszczow.pl

nauczyciel wychowania fizycznego, wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

6

Elżbieta Dziki
nauczyciel

e.dziki@sp.laszczow.pl

nauczyciel wychowania przedszkolnego

7

Barbara Gardzioła–Sobczuk 
nauczyciel specjalista – logopeda

b.gardziola-sobczuk@sp.laszczow.pl

logopeda

8

Maria Gawlik – Zając 
nauczyciel

m.gawlik-zajac@sp.laszczow.pl

nauczyciel języka polskiego i języka angielskiego, wychowawca świetlicy

9

Aneta Hałasa 
nauczyciel

a.halasa@sp.laszczow.pl

nauczyciel języka angielskiego i geografii

10

Magdalena Jurkiewicz
nauczyciel

m.jurkiewicz@sp.laszczow.pl

nauczyciel współorganizujący kształcenie, pedagog oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki i tyflopedagogiki 

11

Dorota Kawka
nauczyciel

d.kawka@sp.laszczow.pl

nauczyciel wychowania przedszkolnego

12

Anna Koper 
nauczyciel

a.koper@sp.laszczow.pl

nauczyciel wychowania przedszkolnego 

13

Marta Pasierb 
nauczyciel specjalista –  pedagog szkolny, terapeuta pedagogiczny

m.pasierb@sp.laszczow.pl

pedagog, terapeuta pedagogiczny, nauczyciel bibliotekoznawstwa, religii rzymskokatolickiej i języka polskiego

14

Grażyna Ponikowska-Czok
nauczyciel

g.ponikowska-czok@sp.laszczow.pl

nauczyciel wychowania przedszkolnego 

15

ks. Grzegorz Rebizant
nauczyciel

g.rebizant@sp.laszczow.pl

nauczyciel religii rzymskokatolickiej

16

Aneta Swatowska
nauczyciel specjalista – psycholog

a.swatowska@sp.laszczow.pl
tel. +48 733 554 642

psycholog z przygotowaniem pedagogicznym

17

Diana Tucka
nauczyciel specjalista – pedagog specjalny

d.tucka@sp.laszczow.pl

pedagog, oligofrenopedagog, surdopedagog, tyflopedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

18

Mirosława Tucka
nauczyciel

m.tucka@sp.laszczow.pl

nauczyciel wychowania przedszkolnego