Harmonogram konsultacji nauczycieli
dla dzieci i ich rodziców
zgodnie z art. 42 ust. 2f ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1762)

Lp. Imię i nazwisko Dzień Godzina
1. Grażyna Ponikowska-Czok  Poniedziałek 11.30-12.30
2. Justyna Bednarska 14.30-15.30
3. Mirosława Tucka Wtorek 14.30-15.30
4. Elżbieta Dziki  Środa 13.30-14.30
5. Dorota Kawka 15.00-16.00
6. Anna Koper  Piątek 14.30-15.30
7. Magdalena Jurkiewicz 13.00-14.00
8. Diana Tucka 11.30-12.30