Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

Prezydium Rady Rodziców:  
Przewodnicząca Pani Agnieszka Pawliszak
Sekretarz Pani Helena Lizak
Skarbnik Pani Katarzyna Krawczyk
   
Komisja Rewizyjna: Pani Małgorzata Bodeńko
  Pani Agnieszka Wojciechowska
  Pani Agata Smyk
Członkowie: Pani Magdalena Oleszko
  Pan Mariusz Klimczak
  Pani Paulina Ferenc
  Pani Anna Wronka
  Pani Małgorzata Panek
  Pani Ewelina Wronka
  Pani Anna Wojciechowska
  Pani Renata Karczmarczuk
  Pan Sławomir Grzeszata
  Pani Maria Hawrylak

Regulamin Rady Rodziców