Samorząd Uczniowski, rok szkolny 2020/2021:

Przewodnicząca: Hanna Kuczma
Zastępca: Julia Oleńczuk
Skarbnik: Gabriel Szłoda
Sekretarz: Wiktoria Cios
Członkowie: Amelia Adamczuk
  Wojciech Furman

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Akcje i działania stałe:

 • diagnozowanie potrzeb społeczności uczniowskiej,
 • decydowanie i współdecydowanie o sprawach szkoły w obszarze przestrzeni szkoły oraz organizacji pracy placówki,
 • prowadzenie gazetek Samorządu Uczniowskiego i dbanie o jej estetykę; wywieszanie aktualnych informacji o pracy Samorządu Uczniowskiego,
 • ustne informowanie społeczności szkolnej o akcjach organizacji,
 • spotkania Rady Samorządu Uczniowskiego z opiekunami i Dyrektorem szkoły,
 • współpraca z Dyrekcją szkoły, biblioteką, pedagogiem, świetlicą, Radą Rodziców,
 • promowanie szkoły w środowisku lokalnym,
 • aktualizacja informacji o działalności Samorządu Uczniowskiego na stronie internetowej szkoły,
 • udział w uroczystościach szkolnych – wystawienie pocztu sztandarowego,
 • dbanie o bezpieczeństwo w szkole, przeciwdziałanie agresji słownej i fizycznej,
 • działania wynikające z aktualnej sytuacji.
Lp. ZADANIA I SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI
WRZESIEŃ
1. Organizacja kampanii wyborczej, wybory do samorządu klasowego. wychowawcy klas IV-VIII
2. Przeprowadzenie kampanii wyborczej. wychowawcy, opiekunowie SU
z ubiegłego roku
3. Zebranie powyborcze: omówienie wyników wyborów, ustalenie Prezydium SU. Samorząd Uczniowski (SU), opiekunowie SU
4. Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy SU na bieżący rok szkolny. SU, opiekunowie SU
5. Dzień Chłopaka dniem krawata/muchy – życzenia, gazetka okolicznościowa. SU, opiekunowie SU
PAŹDZIERNIK
1. Dzień Edukacji Narodowej – życzenia, gazetki okolicznościowe. Rozdanie Oscarów nauczycielom. SU
2 Dzień kundelka- zbiórka karmy na rzecz schroniska. SU, opiekunowie SU
3. Włączenie się w akcje charytatywne- sprzedaż długopisów oraz kartek. SU, opiekunowie SK Wolontariatu, SK PCK, wychowawcy
LISTOPAD
1. Wszystkich Świętych – gazetka okolicznościowa. opiekunowie SU, sekcja dekoracyjna
2. Kultywowanie tradycji Święta Zmarłych – wyjście delegacji SU na cmentarz (opieka nad grobami, zapalenie zniczy). SU, opiekunowie SU
3. Narodowe Święto Niepodległości – gazetka okolicznościowa. SU, opiekunowie SU
4. Szkolny konkurs z okazji Narodowego Święta Niepodległości na gazetkę okolicznościową. SU, opiekunowie SU
GRUDZIEŃ
1. Mikołajki – gazetki, impreza okolicznościowa z udziałem „Mikołaja” (w zależności od rozwoju pandemii) samorządy klasowe, SU
2. Kiermasz kartek bożonarodzeniowych- zebrane środki będą przeznaczone na Stowarzyszenie Osób Malujących Ustami SU
STYCZEŃ
1. Gazetka „Bezpieczne ferie” SU
2. Podsumowanie pracy w I półroczu. SU
LUTY
1. Jesteśmy tolerancyjni – tradycje innych państw Walentynki – Dzień Zakochanych- gazetka okolicznościowa. SU, opiekunowie SU
2 Poczta walentynkowa, czerwono – różowy dzień.  SU, opiekunowie SU
MARZEC
1. Dzień Kobiet dniem sukienki/spódnicy , życzenia dla nauczycielek i małych kobiet. SU, opiekunowie SU,    samorządy klasowe
2. Kolorowy zawrót głowy – Pierwszy Dzień Wiosny – powitanie wiosny, ubieramy się w kolorach tęczy, sadzenie kwiatów przed szkołą. Festiwal piosenki filmowo – bajkowej. SU, opiekunowie SU, wychowawcy
3. Dzień kolorowej skarpetki. wychowawcy, SU, opiekunowie SU
4. Święta Wielkanocne-życzenia, gazetki okolicznościowe. SU, opiekunowie SU, wychowawcy
KWIECIEŃ
1. Obchody Dnia Ziemi – ubieramy się na zielono, gazetka tematyczna. SU, opiekunowie SU, wychowawcy
2. Dzień życzliwości i pozdrowień – poczta życzliwości. SU, opiekunowie SU, wychowawcy
MAJ
1. Święto Flagi – uczniowie w barwach narodowych. Bieg o flagę. SU, opiekunowie SU, wychowawcy
2. Wybór nauczyciela w kategoriach: „Bratnia dusza”, „Pomysłowy Dobromir”, „Najlepszy organizator”, „Anielska cierpliwość”, „Stróż porządku”, „Mistrz elegancji”, „Super sprawiedliwy”, „Tryskający humorem”. SU, opiekunowie SU
CZERWIEC
1. Dzień Dziecka – Dzień Sportu SU, opiekunowie SU
2. Święto szkoły – SU-wychowawcy
3. Podsumowanie pracy SU Prezydium Samorządu, opiekunowie SU

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego zastrzegają sobie prawo modyfikacji planu pracy SU na rok szkolny 2020/2021.

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego: Emilia Grądkowska, Igor Hawor