Zgodnie z art. 22 ab ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2230)
dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łaszczowie ogłasza
Szkolny zestaw podręczników i materiałów  edukacyjnych obowiązujący w Publicznej Szkole Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie,
w roku szkolnym 2023/2024