Plac zabaw i miejsce zabaw w szkole utworzone w ramach rządowego programu „Radosna szkoła” mającego na celu wspieranie organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III. Projekt sfinansowany z budżetu gminy i przyznanych środków finansowych z programu. 

Szkoła posiada kompleks boisk sportowych, na terenie którym znajduje się: wielofunkcyjne boisko do gry w piłkę ręczną/nożną/ piłkę koszykową (o wymiarach 18×36 m), trawiaste boisko treningowe (o wymiarach 45x90m) oraz 330 m bieżnia okólna.

Sale lekcyjne i szatnie  dla klas I-III mają nowe wyposażenie, są wyremontowane, kolorowe. Remont klas został przeprowadzony w ramach przyznanych środków finansowych rezerwy części subwencji oświatowej przyznanej dla organu prowadzącego szkołę z tytułu dofinansowania remontów bieżących.

Uczniowie w szkole mogą korzystać z 2 sal informatycznych, pracowni matematycznej,  2 multimedialnych pracowni języka angielskiego i niemieckiego, pracowni geograficzno-biologicznej, chemicznej, fizycznej, 2 klasopracowni języka polskiego oraz klasopracowni muzyczno-plastycznej. 

Dla uczniów dojeżdżających szkoła organizuje zajęcia w świetlicy szkolnej. Jest tu wydzielone miejsce dla młodszych dzieci, gdzie mogą bawić się na wykładzinie, albo starsi odrabiać lekcje, grać w szachy, czy też rozwijać swoje pasje malarskie.

Korytarze szkolne, są jasne i przestronne. Uczniowie klas IV-VIII mają dostęp do indywidualnych szafek, w których mogą przechowywać ubrania, przybory szkolne, plecaki. Na wprost wejścia do szkoły znajduje się Ścianka Patrona. 

Stołówka szkolna przygotowuje obiady dla uczniów wszystkich szkół z terenu naszej gminy.