Samorząd

Samorząd Uczniowski, rok szkolny 2019/2020:

Samorząd

Przewodnicząca: Aleksandra Wojciechowska
Zastępca: Wiktoria Lembryk
Skarbnik: Maciej Krawczyk
Sekretarz: Wiktoria Tyska
Członkowie: Julia Oleńczuk
  Mateusz Furman

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Akcje i działania stałe:

 • diagnozowanie potrzeb społeczności uczniowskiej,
 • decydowanie i współdecydowanie o sprawach szkoły w obszarze przestrzeni szkoły oraz organizacji pracy placówki,
 • prowadzenie gazetek Samorządu Uczniowskiego i dbanie o jej estetykę; wywieszanie aktualnych informacji o pracy Samorządu Uczniowskiego,
 • ustne informowanie społeczności szkolnej o akcjach organizacji,
 • spotkania Rady Samorządu Uczniowskiego z opiekunami i Dyrektorem szkoły,
 • współpraca z Dyrekcją szkoły, biblioteką, pedagogiem, świetlicą, Radą Rodziców,
 • promowanie szkoły w środowisku lokalnym,
 • aktualizacja informacji o działalności Samorządu Uczniowskiego na stronie internetowej szkoły,
 • udział w uroczystościach szkolnych – wystawienie pocztu sztandarowego,
 • dbanie o bezpieczeństwo w szkole, przeciwdziałanie agresji słownej i fizycznej,
 • działania wynikające z aktualnej sytuacji.
Lp. ZADANIA I SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI
WRZESIEŃ
1. Organizacja kampanii wyborczej, wybory do samorządu klasowego. – wychowawcy klas 4-6
2. Rozpoczęcie działalności SU. –    opiekunowie SU-    samorządy klasowe
3. Zebranie przedwyborcze i powołanie komisji wyborczej. –    Samorząd Uczniowski-    opiekunowie SU
4. Przeprowadzenie kampanii wyborczej. –    Samorząd Uczniowski-    opiekunowie SU
5. Zebranie powyborcze: omówienie wyników wyborów, ustalenie Prezydium SU oraz osób działających w sekcjach. –    opiekunowie SU-    Samorząd Uczniowski
6. Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy SU na bieżący rok szkolny. –    opiekunowie SU-    Samorząd Uczniowski
7. Dzień Chłopaka dniem krawata/muchy – życzenia, upominki. –    samorządy klasowe-    wychowawcy
9. Dyskoteka szkolna z okazji Dnia Chłopaka –    wychowawcy-    opiekunowie SU
PAŹDZIERNIK
1. Dzień Edukacji Narodowej – życzenia, gazetki okolicznościowe. – SU
2 Udział w Inauguracji „Pola Nadziei” –    opiekunowie SU-    Samorząd Uczniowski
3. Włączenie się w akcje charytatywne- sprzedaż długopisów oraz kartek. –    wychowawcy-    opiekunowie SU
LISTOPAD
1. Wszystkich Świętych – gazetka okolicznościowa. –    opiekunowie SU-    sekcja dekoracyjna
2. Kultywowanie tradycji Święta Zmarłych – wyjście delegacji SU na cmentarz (opieka nad grobami, zapalenie zniczy). –    opiekunowie SU-    Samorząd Uczniowski
3. Narodowe Święto Niepodległości – pomoc i udział w organizacji apelu, gazetki okolicznościowe. –    opiekunowie SU-    Samorząd Uczniowski
4 Klasowy konkurs z okazji Narodowego Święta Niepodległości na gazetkę okolicznościową. –    opiekunowie SU-    Samorząd Uczniowski
5. Andrzejki – Salon wróżb, dyskoteka –    samorządy klasowe-    wychowawcy-    opiekunowie SU
GRUDZIEŃ
1. Mikołajki – podarunki w klasach, gazetki, impreza okolicznościowa z udziałem „Mikołaja”. –    samorządy klasowe-    wychowawcy
2. Jasełka, wspólne kolędowanie. – Samorząd Uczniowski
3. Wigilia – wystrój szkoły, wigilie klasowe, życzenia. –    wychowawcy-    samorządy klasowe
STYCZEŃ
1. Gazetka „Bezpieczne ferie” – Samorząd Uczniowski
2. Podsumowanie pracy w I półroczu. – Samorząd Uczniowski
LUTY
1. Jesteśmy tolerancyjni – tradycje innych państw Walentynki – Dzień Zakochanych- gazetka okolicznościowa. –    Samorząd Uczniowski-    opiekunowie SU
2 Poczta walentynkowa, czerwono – różowy dzień. Dyskoteka karnawałowo – walentynkowa (wybory Królowej i Króla Balu). –    Samorząd Uczniowski-    opiekunowie SU
3. Tłusty Czwartek – poczęstunek w klasach. –    wychowawcy-    samorządy klasowe
MARZEC
1. Dzień Kobiet dniem sukienki/spódnicy , życzenia dla nauczycielek i małych kobiet, wystrój szkoły i klas. –    SU, opiekunowie SU-    samorządy klasowe
2. Kolorowy zawrót głowy – Pierwszy Dzień Wiosny – powitanie wiosny, ubieramy się w kolorach tęczy, sadzenie kwiatów przed szkołą. Festiwal piosenki filmowo – bajkowej. –    SU-  opiekunowie SU-  wychowawcy
3. Dyskoteka. –  wychowawcy-    SU-opiekunowie SU
4. Święta Wielkanocne-życzenia, gazetki okolicznościowe. –    opiekunowie SU-    Samorząd Uczniowski-    wychowawcy
KWIECIEŃ
1. Obchody Dnia Ziemi – ubieramy się na zielono, gazetka tematyczna. –    SU-    wychowawcy
2. Dzień życzliwości i pozdrowień – poczta życzliwości. – SU-wychowawcy
3 Dyskoteka. –    opiekunowie SU-    Samorząd Uczniowski-    wychowawcy
MAJ
1. Święto Flagi – uczniowie w barwach narodowych,Apel z okazji Święta Konstytucji 3 Maja – opiekunowie SU, wychowawcy
2. Wybór nauczyciela w kategoriach: „Bratnia dusza”, „Pomysłowy Dobromir”, „Najlepszy organizator”, „Anielska cierpliwość”, „Stróż porządku”, „Mistrz elegancji”, „Super sprawiedliwy”, „Tryskający humorem”. –  opiekunowie SU-    Samorząd Uczniowski
CZERWIEC
1. Dzień Dziecka – Dzień Sportu –    wychowawcy-    nauczyciele w-f-    opiekunowie SU
2. Święto szkoły – SU-wychowawcy
3. Podsumowanie pracy SU –    Prezydium Samorządu-    opiekunowie SU
4. Akademia z okazji zakończenia roku szkolnego. -Samorząd Uczniowski

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego zastrzegają sobie prawo modyfikacji planu pracy SU na rok szkolny 2019/2020.

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego: Emilia Grądkowska, Igor Hawor