W dniu 15  września 2022 r.  przedstawiciele rodziców z każdej klasy dokonali wyboru Prezydium Rady Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie na rok szkolny 2022/2023.

Prezydium Rady Rodziców:

Przewodnicząca: Pani Agnieszka Pawliszak
Sekretarz:               Pan Grzegorz Brzezicki
Skarbnik:                Pani Anna Wojciechowska
Komisja Rewizyjna: Pan Leszek Grząśko, Pani Renata Karczmarczuk, Pani Patrycja Byś.

Członkowie Rady Rodziców:

  1. Zyza Paulina
  2. Golik Paulina
  3. Oleszko Magdalena
  4. Garbacz Monika
  5. Pipczyńska Beata
  6. Wronka Anna
  7. Panek Małgorzata
  8. Lizak Helena
  9. Wojciechowska Agnieszka
  10. Grzeszata Sławomir

Rada Rodziców może gromadzić środki z dobrowolnych wpłat na konto: Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Lub. nr: 05 9620 0005 0000 0866 2001 0001.

Regulamin Rady Rodziców.