Zgodnie z art. 22 ab ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1915) dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie ogłasza Szkolny zestaw podręczników i materiałów  edukacyjnych obowiązujący w roku szkolnym 2022/2023:

/-/ATM