INFORMACJA DLA RODZICÓW

o tym, jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu, jak motywować i wspierać dzieci
do systematycznego uczenia się poza szkołą, a także jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci.

Szanowny Rodzicu,

musimy zrobić wszystko, aby zapobiec szybkiemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce, dlatego przez najbliższy czas funkcjonowanie szkoły jest czasowo ograniczone. Wiem, że zarówno dla Państwa, jak i dla każdego z nas jest to czas trudny, bo nowy i niewiadomy. Ale, musimy wspólnie zadbać o przyszłość Państwa dzieci, a naszych uczniów.

Dlatego, wspólnie zorganizujemy dzieciom zdalne kształcenie poprzez:

  • bezpośredni kontakt nauczyciela z uczniem wykorzystując e-dziennik, pocztę elektroniczną, grupę społecznościową, zaproszenie na stronę internetową nauczyciela szkoły, itp.; o sposobie przesłania materiałów dydaktycznych będziecie Państwo powiadomieni przez nauczyciela;
  • organizowanie nauczania zgodnie z tygodniowym planem lekcji; w trakcie zaplanowanych i  realizowanych przez dzieci tematów i zagadnień, proszę zadbać o to, aby dziecko mogło skorzystać z urządzenia z dostępem do Internetu, np. komputer, laptop, tablet, smartfon. W  przypadku braku takiej możliwości, proszę o bezpośredni kontakt z wychowawcą klasy lub dyrektorem. Przygotowane materiały dostarczymy bezpośrednio do domu;
  • wykorzystywanie materiałów dydaktycznych rekomendowanych przez MEN, OKE oraz  innych wybranych przez nauczycieli: bezpłatnych, zgodnych z podstawą programową dla  szkoły podstawowej, dostępnych z różnych urządzeń, dostosowanych do potrzeb uczniów z różnymi dysfunkcjami.

Proszę, aby Państwo:

  • wspierali, ale nie wyręczali swoje dzieci.

Pomagając dziecku w odrabianiu zadań nie należy go wyręczać, lecz wdrażać do samodzielnej pracy. W razie zauważenia trudności trzeba pomóc dziecku w taki sposób, aby nie czuło własnej nieudolności. Pracy z dzieckiem w domu powinien podjąć się rodzic bardziej opanowany, spokojniejszy, bardziej tolerancyjny na niepowodzenia dziecka czyli nie ten kto jest ,,mądrzejszy”, ale ten, kto ma najwięcej cierpliwości.

  • motywowali dzieci do nauki.

Motywacja jest siłą do nauki, a skutecznym środkiem jest, np. drobna nagroda, uznanie rodziców. Jeśli rodzic będzie interesować się tym, co dziecko robiło, przeglądać na bieżąco zeszyty dziecka, czytać wspólnie notatki z zajęć, chwalić dziecko gdy wykona ćwiczenie poprawnie – wtedy dziecko będzie czuło satysfakcję z własnych osiągnięć i chętniej będzie się uczyło.

  • tworzyli atmosferę zrozumienia, akceptacji i życzliwości oraz budowali w dziecku poczucie własnej wartości.

Dziecko będzie pozytywnie myślało o sobie, gdy będzie miało poczucie własnej wartości. Znaczną rolę w budowaniu poczucia wartości dziecka ma wychowanie. Dziecko tworzy wiedzę o sobie na podstawie usłyszanych informacji, od najmłodszych lat myśli o sobie, analizuje co mówi o nim otoczenie. Z uwagi na to istotna jest pozytywna komunikacja, wzmacnianie, pochwały w odniesieniu do realnych sytuacji i zachowań dziecka.

  • opracowali plan dnia i zorganizowali czas wolny dziecka.

Proszę dopilnujcie, kiedy dziecko powinno poświęcić czas na naukę oraz wyznaczcie czas wolny od zajęć. Bez pomocy rodziców we właściwym zaplanowaniu i zorganizowaniu dnia, dziecko zwłaszcza małe, szybko się zniechęci, gdyż nie poradzi sobie z organizacją czasu.  Odpowiednią ilość czasu należy przeznaczyć na odrabianie lekcji i naukę. Konieczne jest zadbanie także o odpoczynek. Ważne jest również wspólne spędzanie czasu wolnego, np.: gry stolikowe.

  • ograniczyli sytuacje, które mogą działać na dziecko rozpraszająco.

Gdy dziecko ma problemy z koncentracją uwagi, należy ograniczyć mu podczas pracy wszelkie bodźce, które by mu przeszkadzały (głośna muzyka, odgłosy  z innych pomieszczeń, rozmowy telefoniczne, itp.). Miejsce do pracy powinno być uprzątnięte, bez zbędnych przedmiotów przykuwających wzrok dziecka i rozpraszających jego uwagę.

  • zadbali o bezpieczeństwo swojego dziecka w Internecie.

Proszę, kontrolujcie działania dzieci w Internecie i/ lub zabezpieczcie urządzenie (komputer, laptop, smartfon) programem ograniczającym dostęp do nieodpowiednich treści i stron.