Dla ucznia

Samorząd Uczniowski

Informacje

ostatnie wydarzenia w naszej szkole

„Wdychasz czy oddychasz?”

Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łaszczowie, Publicznej Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie uczestniczą w kampanii „Wdychasz czy oddychasz”, […]

Medale zapaśników podczas wojewódzkiego turnieju

Wyjątkowi młodzi ludzie uczestniczący w zajęciach – ZAPASY prowadzonych przez trenera Daniela Chwastka, prezesa Zapaśniczego Klubu Sportowego „Lwy” Łaszczów uczestniczyli […]

Wyniki II Wojewódzkiego Konkursu Literackiego „Nie ma mowy o szczęściu bez patriotyzmu..”

Rozstrzygnięcie II WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH „NIE MA MOWY O SZCZĘŚCIU BEZ PATRIOTYZMU”, 2024 pod […]

_