Wycieczki, wyjazdy, ogniska….

W szkole ważna jest dydaktyka, czyli przekazywanie wiedzy i umiejętności młodym ludziom. Ale równie ważne są relacje rówieśnicze oraz pomiędzy nauczycielami i uczniami. Dlatego, po tak długie nieobecności w szkole spowodowanej pandemią oraz zdalnym nauczaniu, odbudowa relacji jest dla Nas niezwykle ważna. Stąd, nauczyciele – wychowawcy klas organizują wycieczki, wyjazdy albo/i spotkania przy wspólnym ognisku.