Debata Oxfordzka

29 maja, w klasie 7a przeprowadzona została debata oxfordzka. Jej teza brzmiała: Józef Piłsudski przyczynił się bardziej do odzyskania niepodległości […]