1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujący od 8 stycznia 2024 r.
  2. Uchwała Rady Miejskiej w Łaszczowie w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łaszczowie.
  3. Statut Gminnego Przedszkola w Łaszczowie.
  4. Zarządzenie nr 1/2022/23 z dnia 1 września 2022 r. dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łaszczowie w sprawie powołania wicedyrektorów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łaszczowie.
  5. Procedura organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Gminnym Przedszkolu w Łaszczowie.
  6. Procedura postępowania z dzieckiem przewlekle chorym opracowana dla Gminnego Przedszkola w Łaszczowie.
  7. Roczny Plan Pracy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łaszczowie – Gminne Przedszkole w Łaszczowie w roku szkolnym 2022/2023.
  8. Zarządzenie nr 8/2022/23 z dnia 16 września 2022 r.  dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łaszczowie w sprawie wdrożenia w zespole Procedury wprowadzania innowacji pedagogicznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łaszczowie.
  9. Zarządzenie nr 10/2022/23 z dnia 22 września 2022 r. dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łaszczowie w sprawie Regulaminu krajoznawstwa i turystyki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łaszczowie.