Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łaszczowie

ogłasza

rekrutację na wolne miejsca do Gminnego Przedszkola w Łaszczowie na rok szkolny 2024/2025

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym:

  • Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami – od 1 do 18 marca 2024 r.
  • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną  złożonych wniosków – od 19 do 29 marca 2024 r.
  • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów – 2 kwietnia 2024 r. do godz. 15.00
  • Potwierdzenie przez rodzica/ prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia do przedszkola – od 3 do 16 kwietnia 2024 r.
  • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – 17 kwietnia 2024 r. do godz. 15.00

Dokumenty:

 

/-/Aneta Tywoniuk-Małysz