1 lutego 2024r. w pierwszym tygodniu ferii odbył się I Feryjny Turniej Szachowy.
W turnieju wzięli udział pasjonaci oraz miłośnicy gry. Do rywalizacji przystąpiło sześcioro zawodników.
Turniej został rozegrany w dwóch kategoriach klas 0-III i klas IV-VIII.

W kategorii klas 0-III zajęli następujące miejsca:
1. Karol Nowoświat
2. Maja Ozimek
3. Anna Korczyńska
4. Leon Grądkowski
W kategorii klas IV -VIII
1. Wojtek Furgała
2. Aleksandra Michniak

Dziękujemy uczestnikom za sportowa rywalizację jak i postawę fair play. Życzymy dalszych sukcesów w grze.