14 listopada uczniowie klas VII i VIII uczestniczyli w spotkaniu o charakterze profilaktycznym organizowanym we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łaszczowie.

Celem pogadanki   z młodzieżą, prowadzonej przez dra Sławomira Franca było przekazanie wiedzy dotyczącej niebezpieczeństw wynikających z uzależnień behawioralnych (uzależnienie od komputera, sieci internetowej, telefonu komórkowego), spożywania alkoholu, zażywania substancji psychoaktywnych i palenia papierosów. Uczniowie zostali zapoznani z obowiązującymi procedurami i sposobami interwencji oraz konsekwencjami następstw niewłaściwych zachowań. Młodzież miała możliwość stawiania pytań oraz szukania rozwiązań na wypadek trudnej sytuacji.