W dniu 11 czerwca 2021 roku nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tomaszowie Lubelskim pn. „Dzień Dziecka”. Konkurs został ogłoszony w kwietniu. Prace plastyczno-literackie można było składać do 14 maja 2021 roku. W konkursie wzięły udział dzieci z przedszkoli, uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu tomaszowskiego. Dnia 28 maja 2021 r. komisje konkursowe składające się z pracowników Poradni dokonały oceny nadesłanych prac. Pod uwagę zostały wzięte: trafność doboru tematu pracy, jakość wykonania i samodzielność, oryginalność oraz stopień trudności wykonania.

Jakub Krawczyk z klasy 7a otrzymał wyróżnienie dodatkowe za oryginalność swojej pracy, czyli komiksu w kategorii: szkoły podstawowe (dwie kategorie wiekowe: klasy I-III i klasy IV-VIII): „ Możemy na siebie liczyć – o przyjaźni i wzajemnym wsparciu” – technika dowolna (forma plastyczna, literacka, fotografia, multimedialna).

Nagrody zostały ufundowane przez Starostę Tomaszowskiego Pana Henryka Karwana, Burmistrza Miasta Tomaszowa Lubelskiego Pana Wojciecha Żukowskiego oraz Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski „Samarytanin”.

Gratulacje dla Kuby!!!

/-/EH