Został rozstrzygnięty Szkolny konkurs plastyczno- językowy „Języki obce oknem świat”. Konkurs skierowany był do wszystkich uczniów naszej szkoły i wzięło w nim udział 64 uczniów.

Zadaniem uczniów 1-3 było wykonanie wakacyjnego słowniczka obrazkowego, natomiast klasy 4-8 było zaprezentowanie w formie ilustracji lub komiksu wybranego idiomu angielskiego i niemieckiego. Celem było rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań samodzielnego pogłębiania wiedzy i umiejętności językowych językiem angielskim oraz niemieckim, ćwiczenie poprawnej pisowni, rozwijanie uzdolnień plastycznych, rozbudzanie wyobraźni twórczej, rozwijanie motywacji do samodzielnej pracy w przygotowaniu do konkursu, umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy z języka angielskiego.

Laureatami konkursu zostali:

Klasy 1-3 Szkoły Podstawowej: 
I miejsce- Emilia Mroczkowska kl IIIb
II miejsce- Zofia Rębisz kl IIIb
III miejsce- Aleksandra Oleńczuk Ib
Wyróżnienie- Martyna Bilewicz IIIa, Oliwer Grądkowski, Patryk Łysakowski IIIb

Klasy 4-6 Szkoły Podstawowej: 
I miejsce- Wojciech Szłoda IVb
II miejsce- Lena Klimczak IVb
III miejsce- Katarzyna Zubiak VIa
Wyróżnienie- Igor Jurkiewicz IVb, Bartłomiej Oleńczuk IVb, Cyprian Skiba IVb

Klasy 7-8 Szkoły Podstawowej: 
I miejsce- Julia Ciołko VIIa
II miejsce- Maja Romaniuk VIIa
III miejsce- Nikola Lembryk VIIb
Wyróżnienie- Julia Kurcman VIIc, Szymon Smyk VIIc, Bartłomiej Zubiak VIIa

Główną nagrodą w konkursie był Bon na Pizzę do wykorzystania w Resto & Pizza Valentino Łaszczów (ufundowany przez Radę Rodziców Szkoły – dziękujemy ;), dodatkowo do wygrania były jeszcze: pendrivy, słuchawki, smycze, piórniki, worki, plecaczki, przybory szkolne i słodycze. Kolorowa ekspozycja prac uczniów została przedstawiona na korytarzu szkolnym i cieszyła się oko przechodzących uczniów.

Opiekę nad konkursami sprawowali nauczyciele języków obcych. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w konkursach.

/-/EG