Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie informuje, że w dniach od 22 marca 2021 r. do 8 kwietnia 2021 r. przyjmowane będą zgłoszenia dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły oraz wnioski o przyjęcie dzieci spoza obwodu szkoły do klas pierwszych rozpoczynających naukę w  roku szkolnym 2021/22.

Dokumenty można składać w formie skanu lub zdjęcia przesyłając na adres: sp-laszczow@wp.pl  lub dyrektor.splaszczow@gmail.com 
albo
w formie papierowej wrzucając do skrzynki listowej  lub pozostawiając w sekretariacie szkoły w godz. 7.30 – 15.30.

Zgłoszenie/ wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły:
dokument w formie pdf.
dokument w formie doc. – edytowalnej.

Podstawa prawna:

  • Uchwała nr VI/50/2019 Rady Miejskiej  w Łaszczowie z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów na terenie Gminy.
  • Uchwała nr IV/29/2019 Rady Miejskiej w Łaszczowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łaszczów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem .
  • Zarządzenie nr 12 Burmistrza Łaszczowa z dnia 27 stycznia 2021 r w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postepowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Łaszczów na rok szkolny 2021/22.
  • Zarządzenie nr 15/2020/2021 z dnia 16 marca 2021 r. Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego
    w Łaszczowie w sprawie informacji o terminach rekrutacji, powołania Komisji Rekrutacyjnej oraz regulaminu rekrutacji dzieci do klasy pierwszej w roku szkolnym 2021/2022.