W związku z rozpoczynającymi się w Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Piotra i Pawła w Łaszczowie, Rekolekcji Wielkopostnych zapraszam do zdalnego udziału w naukach. 

Rekolekcje dla dzieci i młodzieży zostały przygotowane przez Wydział Katechetyczny i Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej Pelplińskiej.

Wprowadzenie, klasy 1-3:

Dzień 1, klasy 1-3:

Dzień 2, klasy 1-3:

Dzień 3, klasy 1-3:

Dzień 1, klasy 4-6:

Dzień 2, klasy 4-6:

Dzień 3, klasy 4-6:

Dzień 1, klasy 7-8:

Dzień 2, klasy 7-8:

oraz

Dzień 3, klasy 7-8:

/ATM/