Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Łaszczów do udziału w szkoleniach organizowanych w ramach „Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Gminie Łaszczów”. Szkolenia będą organizowane w Publicznej Szkole Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie. W lutym 2021 roku planujemy zrealizować następujące szkolenia: 

  • zajęcia dotyczące pisania projektów w zakresie pozyskiwania środków unijnych i programów grantowych.
  • zajęcia w zakresie zakładania i prowadzenia stowarzyszeń (NGO).
  • zajęcia w zakresie porozumiewania się w języku obcym – język angielski.
  • zajęcia w zakresie porozumiewania się w języku obcym – język angielski. Warsztaty z zakresu słownictwa branżowego.
  • zajęcia z wykorzystywania obliczeń matematycznych w życiu codziennym.
  • warsztaty z obszaru zakładania organizacji pozarządowych.

Zapraszam do zgłaszania się poprzez e-mail dyrektor.splaszczow@gmail.com;  splaszczow@wp.pl albo wypełniając krótki formularz rekrutacji na szkolenie: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=dQ947m02ZkKVFrbOTEycanmo-vtpoC5AlgviZLytGyVUQVlHUE44UEFWVVhIWFBZUVFVRDlWUUZQQS4u