SERDECZNIE ZAPRASZAMY UCZNIÓW KL 4-8 NASZEJ SZKOŁY
DO UDZIAŁU W ZDALNEJ POCZCIE WALENTYNKOWEJ

Za pomocą tablicy wirtualnej prześlijcie pozdrowienia, miłe słowo, wirtualną kartkę walentynkową, zadedykujcie piosenkę wstawiając do niej link lub po prostu napiszcie życzenia w kolumnie z nazwą klasy, w której uczy się Wasza Walentynka.

Życzenia walentynkowe umieszczamy na tablicy do 14 lutego 2021 r.

Link do tablicy: https://padlet.com/emigradek1983/a270ik3szkui7rzv

Samorząd Uczniowski