Święto Chrztu Polski

W dniu 22 lutego 2019 roku Sejm RP ustanowił Święto Chrztu Polski. W założeniu święto ma na celu: „upamiętnienie chrztu Polski dokonanego 14 kwietnia 966 r., zważywszy na doniosłość decyzji Mieszka I, cywilizacyjną wagę tego wydarzenia, kluczowe znaczenie dla rozwoju naszej Ojczyzny, a jednocześnie znikomą obecność tego historycznego faktu w społecznej świadomości’’.