Dyrektor oraz społeczność Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łaszczowie

serdecznie zaprasza na

II Powiatowy Przegląd Pieśni i Piosenki Patriotycznej, który odbędzie się w 1 marca 2024 r. 

 

CELE PRZEGLĄDU:

  • Wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia poprzez formy aktywności artystycznej.
  • Popularyzacja pieśni patriotycznych i piosenek o tematyce patriotycznej.
  • Rozwijanie wrażliwości muzycznej oraz umiejętności wokalnych.
  • Umacnianie świadomości narodowej.
  • Prezentacja dorobku artystycznego.
  • Współpraca ze środowiskiem lokalnym i szkołami na terenie gminy oraz gmin sąsiednich.

Organizatorem Przeglądu jest Zespół Szkolno- Przedszkolny w Łaszczowie. Uroczystość odbędzie się na sali gimnastycznej naszej szkoły w dniu 1 marca 2024 r. o godzinie 1000, w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Przegląd przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z powiatu tomaszowskiego.

W Przeglądzie mogą wystąpić soliści oraz zespoły wokalne lub wokalno – instrumentalne w 3 kategoriach wiekowych:

  1.  klasy I – III, szkoła podstawowa,
  2. klasy IV-VIII, szkoła podstawowa,
  3. szkoła średnia

Uczestnicy przygotowują jedną pieśń lub piosenkę o charakterze patriotycznym.  Każdą szkołę, w poszczególnych kategoriach, może reprezentować maksymalnie 1 zespół oraz 2 solistów. Mile widziana gra na instrumentach. Podkład muzyczny może być również przygotowany na nośniku pendrive lub płycie CD.

Przegląd nie ma charakteru konkursu.

Zgłoszenia oraz zgody rodzica  w formie elektronicznej, należy kierować do dnia 15 lutego 2024 r.  na adres: sekretariat@sp.laszczow.pl lub dyrektor@sp.laszczow.pl

Więcej informacji udzielają Pani Marzena Kłyż oraz Pan Arkadiusz Kłyż.

Serdecznie zapraszamy.

/-/Aneta Tywoniuk-Małysz

 

Zgłoszenie szkoły do udziału w II Powiatowym Przeglądzie Pieśni i Piosenki Patriotycznej.
Zgoda rodzica/ prawnego opiekuna na udział ucznia w przeglądzie, publikację imienia i nazwiska uczestnika oraz wykorzystanie wizerunku ucznia utrwalonego w postaci zdjęć i/lub materiałów filmowych.