38 lat temu – 5 czerwca 1983 roku, Szkoła Podstawowa w Łaszczowie otrzymała zaszczytne imię – Generała Władysława Sikorskiego, sztandar i tablicę pamiątkową. Od tego momentu tradycją stały się coroczne – czerwcowe obchody święta szkoły.

My, uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Łaszczowie powinniśmy wiedzieć, że:

Władysław Eugeniusz Sikorski urodził się 20 maja 1881 roku w Tuszowie Narodowym niedaleko Rzeszowa. Będąc młodym człowiekiem, Władysław angażował się w działalność organizacji niepodległościowych. Bardzo bliska była mu idea wolnej Polski.

W czasie I wojny światowej Sikorski był współorganizatorem polskich formacji zbrojnych, dowódcą 5 Armii w bitwie warszawskiej, dowódcą 3 Armii w wojnie polsko – ukraińskiej.

W II Rzeczpospolitej Władysław Sikorski objął urząd premiera i ministra spraw wojskowych.

Generał Władysław Sikorski jako naczelny wódz i premier rządu polskiego na emigracji, był centralą postacią polskiego życia politycznego w latach 1939-1943.

W świadomości społeczeństwa polskiego pod okupacją, był nadzieją Polaków i uosobieniem wiary w zwycięstwo. Dla zdruzgotanego klęską wrześniową narodu stał się symbolem walki i nadziei przetrwania. Popularnym stało się wówczas powiedzenie: „Gdy słoneczko wyżej,
to Sikorski bliżej’’.

Podwładny generała Sikorskiego  – pułkownik Włodzimierz Onacewicz pisał: „Zasłużył on na laur wielkości nie jako mąż stanu, dyplomata i nawet dowódca wojskowy, chociaż w każdej z tych dziedzin wykazywał wybitne talenty i położył znakomita zasługi, lecz jako natchniony i niezłomny wódz w walce o niepodległość  podczas najczarniejszej dla nas godziny’’.

Od momentu powołania Sikorskiego na premiera rządu polskiego na uchodźstwie stał się autentycznym bohaterem narodu polskiego. Jego wielkość utrwaliła się w momencie tragicznej śmierci w Gibraltarze. W pełni zasłużył sobie na pochówek w zaszczytnym miejscu – królewskiej nekropolii na Wawelu.

Gen. Władysław Sikorski to niezłomny wódz, patriota, symbol Polski Walczącej.  Władysław Sikorski – to my – naród polski.          

Kacper Kondziołka kl. 8 a