W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021 r., poz. 784) wprowadzającym w klasach I-III nauczanie hybrydowe w dniach od 26.04.2021 do 2 maja 2021 r. wprowadza się następujące zasady organizacji edukacji stacjonarnej i zdalnej w klasach I-III:

  • 26 i 27 kwietnia 2021 r. (poniedziałek i wtorek): w nauce stacjonarnej na terenie szkoły uczestniczą uczniowie klas: I a, I b oraz II b; natomiast w nauce w trybie zdalnym uczniowie klas: II a, III a i III b.
  •  28 i 29.04.2021 r. (środa i czwartek): w nauce stacjonarnej na terenie szkoły uczestniczą uczniowie klas: II a, III a i III b; natomiast w nauce w trybie zdalnym uczniowie klas: I a, I b i II b.
  • 30.04.2021 r. (piątek): uczniowie klas I-III uczestniczą w nauce w trybie zdalnym.

Dla uczniów klas I-III uczących się stacjonarnie szkoła zapewnia wyżywienie, możliwość korzystania ze świetlicy i biblioteki.
W załączeniu zarządzenie dyrektora nr 26/2020/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r. w przedmiotowej sprawie.