Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 11 kwietnia, naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w całym kraju.

Ponadto w tym okresie, dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła organizuje opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców. Informacje w przedmiotowej sprawie zbierają wychowawcy klas.

Dodatkowo, informuję iż od 22 marca 2021 r. zawieszamy możliwość korzystania z obiektów sportowych szkoły, w tym sal gimnastycznych dla wszystkich zawodników oraz grup zorganizowanych korzystających z obiektu.

Do zapoznania:
Zarządzenie nr 25/2020/2021 z dnia 18 marca 2021 r. Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w  Łaszczowie w sprawie zmiany trybu nauczania na tryb zdalny w klasach I-III.