Uprzejmie informujemy, że z uwagi na panującą pandemię koronawirusa zakończenie roku szkolnego 2019/2020 dla klas VIII odbędzie się 26 czerwca 2020 r. (piątek) na korytarzu szkoły przy Ściance Patrona Szkoły z zachowaniem reżimu sanitarnego (przed wejściem do szkoły każdy uczeń powinien zasłonić usta i nos, zdezynfekować ręce oraz zachować dystans):
– godz. 9.00 – klasa VIII a – wychowawca Pani Edyta Hałasa,
– godz. 10.00 – klasa VIII b – wychowawca Pani Patrycja Grzesik.

W spotkaniach z wychowawcami biorą udział tylko uczniowie.

Pozostałe klasy (I-VII) spotykają się z wychowawcą w ustalony i podany wcześniej przez nauczycieli sposób (m.in. on-line na platformie Teams, Skype).
Uczniowie  świadectwa promocyjne otrzymają w miesiącu wrześniu.

W sytuacjach wyjątkowych sekretariat będzie wydawał świadectwa po uprzednim telefonicznym umówieniu się rodzica/prawnego opiekuna. 

Licząc na Państwa zrozumienie, życzymy zdrowych, wesołych i słonecznych wakacji.