W dniu dzisiejszym, zostały przekazane naszej szkole laptopy zakupione przez Gminę Łaszczów w ramach projektu „Zdalna Szkoła” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa  na lata 2014-2020. Laptopy posłużą uczniom i nauczycielom szkoły w realizacji zdalnego nauczania 🙂