Na podstawie art. 22 ab ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1327) dyrektor szkoły ogłasza szkolny zestaw podręczników i materiałów  edukacyjnych obowiązujących w roku szkolnym 2021/2022.