W poniedziałek 11 września 2023 r. uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie, w powszechnych i tajnych wyborach, wybrali Samorząd Uczniowski oraz opiekunów.

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2023/2024:

Przewodnicząca: Oliwia Mazur
Zastępca przewodniczącego: Kinga Wojciechowska
Członkowie: Kacper Kopiec, Maja Zwolan i Emilia Kawka

Opiekunami Samorządu Uczniowskiego zostali ponownie wybrani Pani Emilia Grądkowska i Pan Igor Hawor.