Informacje ogólne

Szkoła w Łaszczowie to jeden z okazałych budynków wybudowanych w naszej okolicy przed wojną.
W czasie II wojny światowej szkoła służyła za posterunek dla żandarmerii niemieckiej. Dzieci w czasie wojny uczyły się w domach prywatnych. W 1944 r. w budynku szkoły mieściła się szkoła, milicja, urząd gminy i mieszkania dla nauczycieli. W roku szkolnym 1944/1945 szkoła użytkowała tylko 3 sale. Wszystkie inne pomieszczenia zajęte były przez instytucje. Po zakończeniu wojny szkoła podjęła swoja działalność oświatową jako szkoła podstawowa z siedmioklasowym stopniem organizacji. 

W październiku 1949 r. w szkole powstał internat, w którym przebywało około 30 wychowanków. Później zlikwidowano.

W roku 1944 było 5 nauczycieli, a 350 uczniów. W roku 1945 liczba nauczycieli zwiększyła się do 8. 

W 1955 r. doprowadzono do szkoły prąd elektryczny, wcześniej uczono się przy lampach naftowych.

W roku 1963 przy szkole podstawowej utworzono Szkołę Przysposobienia Rolniczego (SPR), która funkcjonowała do 1974 r. Od roku 1978 szkoła podstawowa spełniła funkcję szkoły zbiorczej, do której dowożono dzieci z okolicznych wsi.

Ze względu na dużą ilość uczniów w 1983 r. rozpoczęto rozbudowę szkołę. Dobudowano skrzydło z dziewięcioma klasopracowniami, skrzydło administracyjno – żywieniowe z kuchnią, stołówką, świetlicą, biblioteką oraz zapleczem administracyjnym, skrzydło przedszkolne oraz dwie sale gimnastyczne.

W 1998 r. w budynku szkoły podstawowej zainicjowało swoja działalność liceum ogólnokształcące. Natomiast od 1999 r., również w budynku szkoły podstawowej, rozpoczęło swoją działalność gimnazjum, skupiając młodzież z całej gminy. Z uwagi na reformę oświaty w dniu 31 sierpnia 2017 r. Publiczne Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Łaszczowie zakończyło swoją działalność.

HYMN SZKOŁY

Znad rzeki Huczwy łąk zielonych,
Pachnących chlebem pół złocistych,
Z ziemi praojców, wolnej ziemi
Śpiewamy swej miłości zew.

Przyjaciół wiernych stoi krąg,
W złączonych dłoniach nasza siła.
Uśmiechy nasze i serc drżenia,
To nasze szczęście, to nasz dom.

Niech nas obejmie swoją siłą
Ojczystej szkoły wielka moc,
Gdzie myśl patrona swą miłością
Zapali światło w każdą noc.

Przyjaciół wiernych stoi krąg,
W złączonych dłoniach nasza siła.
Uśmiech nasze i serc drżenia,
To nasze szczęście, to nasz dom.

Słowa: Stanisław Bogdan Baj i Antoni Borkowski
Muzyka: Arkadiusz Kłyż

PATRON SZKOŁY

Kalendarium działalności:

od 1908 r. działacz Związku Walki Czynnej
od 1910 r. działacz Związku Strzeleckiego
1914 r. szef departamentu wojskowego Naczelnego Komitetu Narodowego
od sierpnia 1920 r. dowódca 5 armii w walce nad Wkrą oraz 3 armii
od kwietnia 1921 r. szef Sztabu generalnego Wojska Polskiego
1922-1923 premier i minister spraw wojskowych
1924-1925 minister spraw wojskowych
1925-1928 dowódca Okręgu Korpusu VI we Lwowie
1936 r. współtwórca frontu Morges (Front Morges – koncepcja konsolidacji działaczy i stronnictw, zwłaszcza centralnych)
1939 r. generał Władysław Sikorski wyjeżdża przez Rumunię do Francji
od 30 września 1939 r. premier rządu Rzeczypospolitej na obczyźnie
od 7 listopada 1939 r. generalny inspektor Sił Zbrojnych i naczelny wódz
16 października 1939 r. 19 lipca 1940 r. minister sprawiedliwości, współorganizator Polskich Sił Zbrojnych na  Zachodzie
30 lipca 1941 r. generał Władysław Sikorski podpisał polsko – radziecką umowę o  pomocy w  wojnie przeciw Niemcom hitlerowskim
3 grudnia 1941 r. podpisał polsko – radziecką deklarację o rozbudowie Armii Polskiej w ZSRR
4 lipca 1943 r. gen. Władysław Sikorski zginął w katastrofie lotniczej koło Giblartaru

Zestawienie bibliograficzne dotyczące działalności gen. Władysława Sikorskiego obejmuje literaturę znajdującą się w bibliotece szkolnej zostało przygotowane z myślą (do użytku wewnętrznego) o wychowankach i nauczycielach języka polskiego i historii.

 • Biegoński W.: Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie 1939-1945.Warszawa 1990.
 • Buszko J.: Historia Polski 1864-1948. Warszawa 1986.
 • Encyklopedia popularna PWN. Warszawa 1982, s.708.
 • Encyklopedia powszechna PWN t.2. Warszawa 1987, s.178.
 • Encyklopedia szkolna. Historia. Warszawa 1997, s.547.
 • Historia. Słownik Encyklopedyczny. Wrocław 2000, s.377-378.
 • Kronika XX wieku. Ludzie i wydarzenia. Warszawa 1998, s.145.
 • Roszkowski W.: Historia Polski 1914-1994. Warszawa 1995.
 • Subotkin W.: Tragiczny lot generała Sikorskiego – fakty i dokumenty. Szczecin 1986.
 • Szczypek J.: Władysław Sikorski fakty i legendy. Rzeszów 1984.
 • Zieliński H.: Historia Polski 1914-1939. Wrocław 1982.

Opracowanie kalendarium: mgr Jadwiga Krzysica