Wyniki
I Wojewódzkiego Konkursu Literackiego

dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
,,Nie ma mowy o szczęściu bez patriotyzmu” pod honorowym patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty Pani Teresy Misiuk

Na konkurs wpłynęły 33 prace w różnych kategoriach. Komisja po szczegółowym przeanalizowaniu prac postanowiła nagrodzić:

Kategoria: epika, szkoły podstawowe

Klasy IV – VI:

                     I miejsce – Wiktoria Puziuk, kl. V, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Szarowoli (opowiadanie)

                    II miejsce – Amelia Adamczuk, kl. VI a, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łaszczowie (opowiadanie)

                   III miejsce – Oliwia Mazur kl. VI a, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łaszczowie (list)

Wyróżnienie: Zofia Czaus, kl. IV a, Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Telatynie (opowiadanie)

 

Klasy VII- VIII:

                   I miejsce –Izabela Portka, kl. VIII a, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łaszczowie (opowiadanie)

 

Kategoria: epika, szkoły ponadpodstawowe:

Wyróżnienie: Lena Jóżwiak, I Liceum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie (praca epicka)

 

Kategoria: wiersz, szkoły podstawowe

Klasy IV – VI

       I miejsce – Lena Martyniuk, kl. VI, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Mirczu
       I miejsce – Kinga Wojciechowska, kl. VI b, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łaszczowie

      II miejsce – Emilia Kawka, kl. IV b, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łaszczowie
      II miejsce – Nikodem Bulisz, kl. VI Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Mirczu

      III miejsce – Maja Kotlarz, kl. IV, Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek UR w Lublinie
      III miejsce – Joanna Gozdek , kl. VI, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Szarowoli

Wyróżnienie: Miłosz Nadolski, kl. VI, Publiczna Szkoła Podstawowa w Białopolu

Klasy VII – VIII

      I miejsce – Mateusz Łoś, kl. VII, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Mirczu
      I miejsce – Katarzyna Zubiak, kl. VIII a, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łaszczowie

      II miejsce – Miłosz Zalewski, kl. VIII j, Szkoła Podstawowa Klonowic w Lublinie
      II miejsce – Aleksandra Pochwatka, kl. VIII, Szkoła Podstawowa nr 30 w Lublinie

      III miejsce – Mateusz Budzyński, kl. VII b, Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Telatynie

Kategoria wiersz, szkoły ponadpodstawowe

      I miejsce – Jakub Sowa, I Liceum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie
      II miejsce – Karol Litwin, Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu
      III miejsce – Agnieszka Semaj I Liceum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie

Wyróżnienia: Joanna Baszcz, Szkoła Branżowa I stopnia w Karczmiskach, Bartosz Pogoda, Szkoła Branżowa I stopnia w Karczmiskach

Nagrody dla uczniów  zostaną wręczone podczas gali z okazji Jubileuszu 40-lecia Nadania Imienia generała Władysława Sikorskiego Publicznej Szkole Podstawowej w Łaszczowie w dniu 1 czerwca 2023 r. o godz. 10.30. Prosimy o potwierdzenie udziału uczniów i opiekunów podczas wręczenia nagród do 25 maja 2023 r.  Nieodebrane nagrody zostaną wysłane pocztą lub przekazane wyróżnionym w inny uzgodniony sposób.

Gratulujemy uczestnikom oraz ich opiekunom.

Zapraszamy do udziału w naszym konkursie w przyszłym roku szkolnym.