Uroczystości zakończenia roku szkolnego 2020/2021, w bieżącym roku, przebiegały dwuetapowo.

W dniu 20 czerwca 2021 r. spotkaliśmy się wspólnie z uczniami, rodzicami oraz pracownikami pedagogicznymi i niepedagogicznymi szkoły na Mszy Świętej dziękczynnej w Kościele Rzymskokatolickim pw. Św. Piotra i Pawła w Łaszczowie.

W szkole uroczyste zakończenie roku  odbyło się 25 czerwca 2021 r. Uczniowie klas I-VI uczestniczyli w spotkaniach z wychowawcami w klasach. Natomiast, klasy VII-VIII uczestniczyli w uroczystości na sali gimnastycznej podczas, której nastąpiło przekazanie Sztandaru Szkoły przez Poczet Sztandarowy uczniów klasy VIII – wyróżniającym się w nauce i zachowaniu uczniom z klasy VII; wręczenie świadectw wyróżniającym się w nauce uczniom oraz ślubowanie Absolwentów. Następnie uczniowie klas VII – VIII spotkali się z wychowawcami klas. 

Z okazji zakończenia roku szkolnego:
Uczniom
gratuluję wszystkich sukcesów, tych niewielkich i tych wyjątkowych – tym trudniej było je osiągnąć w czasie zdalnej nauki.  Życzę, aby szkoła nie kojarzyła się Wam tylko z obowiązkami, nauką, sprawdzianami i trudnościami z połączeniem się w Teamsie, ale była miejscem, do którego chętnie – mam nadzieję – będziecie mogli wrócić po wakacjach. 
Absolwentom szkoły, uczniom klas ósmej, życzę powodzenia i pomyślności w rekrutacyjnych zmaganiach do szkół ponadpodstawowych, a następnie na wyższe uczelnie. Spełniajcie swoje marzenia i bądźcie dumą swoich Rodziców. 
Rodzicom dziękuję za współpracę, zrozumienie ograniczeń zdalnej nauki i pomoc szkole w poszukiwaniu najlepszych możliwości sprostania wszystkim nieoczekiwanym wyzwaniom trudnej teraźniejszości. Jestem przekonana, że osiągnięcia Państwa dzieci stanowić będą powód do dumy i zadowolenia. 
Słowa uznania kieruję w stronę Nauczycieli. Stanęliście Państwo przed trudnym wyzwaniem, które wymagało zwiększonego wysiłku i niestandardowych działań podejmowanych pod presją czasu. Za wszystkie działania i współpracę – dziękuję.
Pracownikom niepedagogicznym, cichym sprzymierzeńcom Naszej szkoły, dziękuję za zadbanie o bezpieczeństwo i zdrowie osób przebywających na terenie szkoły. Dzięki Państwu, szkoła jest zadbana i bezpieczna.

Wszystkim Państwu składam życzenia bezpiecznych, słonecznych i zdrowych wakacji. Niech będą one czasem zasłużonego wypoczynku, a zgromadzona podczas letnich tygodni energia niech pozwoli wrócić w przyszłym roku szkolnym do kolejnych zadań i planów. 

Aneta Tywoniuk-Małysz