W dniu 14  września 2023 r.  przedstawiciele rodziców z każdej klasy dokonali wyboru Prezydium Rady Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie na rok szkolny 2023/2024.

Prezydium Rady Rodziców:

Przewodnicząca: Pani Anna Wojciechowska
Sekretarz:               Pani Małgorzata Panek
Skarbnik:                Pani Helena Lizak
Komisja Rewizyjna: Pani Róża Kuśmirek, Pani Agata Smyk, Pani Beata Pipczyńska.

Członkowie Rady Rodziców:

  1. Iżyńska Barbara
  2. Nowicka Katarzyna
  3. Zyza Paulina
  4. Wronka Anna
  5. Oleszko Magdalena
  6. Garbacz Monika
  7. Wojciechowska Joanna
  8. Byś Patrycja
  9. Smyk Agata
  10. Karczmarczuk Renata

Rada Rodziców może gromadzić środki z dobrowolnych wpłat na konto: Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Lub. nr: 05 9620 0005 0000 0866 2001 0001.

Regulamin Rady Rodziców.