PLAN PRACY SZKOLNEGO KOŁA LOP
NA ROK SZKOLNY 2022/23

Celem działalności Szkolnego Koła LOP jest:

 • kształcenie wrażliwości uczniów na piękno przyrody,
 • rozpowszechnianie proekologicznych nawyków i zachowań,
 • poszerzanie wiedzy przez uczniów z zakresu edukacji ekologicznej,
 • nauka ekologicznego stylu życia,
 • poszerzenie świadomości ekologicznej dotyczącej segregacji odpadów komunalnych i ich recyklingu,
 • zapoznanie ze skutkami niewłaściwego gospodarowania człowieka na Ziemi,
 • podejmowanie różnych działań na rzecz ochrony środowiska we własnym otoczeniu,
 • współpraca z organizacjami działającymi na rzecz ochrony środowiska,
 • zachęcanie do udziału w konkursach tematycznych oraz w akcjach na rzecz ochrony środowiska,
 • zachęcanie do czytania czasopism o tematyce ekologicznej,
 • współpraca z organizacjami działającymi na terenie szkoły.

Sposób realizacji planu:

 • prowadzenie działań z wykorzystaniem różnorodnej tematyki przyrodniczej, ekologicznej na podstawie, obserwacji, doświadczeń i różnych źródeł informacji,
 • organizowanie wycieczek, konkursów przyrodniczych, tworzenie wystaw prac plastycznych,
 • udział w akcjach zbiórki surowców wtórnych na terenie szkoły i zewnętrznych,
 • umieszczanie informacji na internetowej stronie szkoły.

Zaplanowane działania:

Lp. Zadania Termin/ odpowiedzialni
1. Zebranie organizacyjne koła, wybór Zarządu SK LOP.
Opracowanie planu pracy SKLOP na rok szkolny 2021/22.
Zapoznanie z planem pracy na rok szkolny 2022/23.
Wrzesień
Opiekunowie SK LOP 
2. Hodowla kwiatów w pracowni przyrodniczej. Porządkowanie pomocy. Wrzesień – czerwiec
Wszyscy
3. Udział w Ogólnopolskiej Akcji ,, Sprzątanie Świata’’
Współudział w całorocznej zbiórce surowców wtórnych: zużytych baterii i plastikowych zakrętek.
Wrzesień
Wrzesień – maj
Wszyscy
4. Realizacja zadania ,,Edukacja miodowa w szkołach’’ – w ramach projektu Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych. Październik
Opiekunowie, członkowie koła
5. Zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska z okazji Światowego Dnia Zwierząt. Październik
Wszyscy
6. Propagowanie akcji dokarmiania zwierząt w okresie zimowym. Zachęcanie uczniów do zakładania karmników, zapoznanie z gatunkami ptaków, które pozostają na zimę i sposobami ich dokarmiania – pogadanki. Listopad – marzec
Wszyscy
7. Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu plastycznego dla uczniów klas I – III  i IV – VIII pod hasłem ,, Otwieramy wrota lasu’’. Kwiecień
Opiekunowie, członkowie koła
8.  Kontakt i współpraca z instytucjami i ludźmi działającymi na rzecz ochrony przyrody, np. Nadleśnictwo Tomaszów – w ramach wycieczki – spotkanie z leśnikiem. Cały rok
Opiekunowie, członkowie koła
9. Udział w akcji sadzenia drzew z okazji Dni Lasu i Zadrzewień. Czerwiec
Opiekunowie, członkowie koła
10. Przygotowywanie na korytarzu szkolnym gazetek tematycznych dotyczących ochrony środowiska oraz działalności SK LOP. Cały rok
Opiekunowie, członkowie koła
11. Współpraca z organizacjami działającymi na terenie szkoły. Cały rok
Opiekunowie, członkowie koła
12. Organizowanie wycieczek krajoznawczych w ciekawe zakątki naszego regionu. Październik – czerwiec
Opiekunowie, chętni uczniowie

Opiekunowie SK LOP:
Anna Pasternak
Anita Wiśniewska – Dziura
Bożena Bryk