1

Tywoniuk-Małysz Aneta
dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łaszczowie

dyrektor@sp.laszczow.pl

nauczyciel wychowania fizycznego

2

Marlena Stepuch
nauczyciel, koordynator ds. przedszkola

v-ce.dyrektor.gp@sp.laszczow.pl
m.stepuch@psplaszczow.onmicrosoft.com
Konsultacje: wtorek godz. 13.30-14.30

nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, tyflopedagog

3

Justyna Bednarska
nauczyciel

j.bednarska@sp.laszczow.pl
Konsultacje: poniedziałek: 7.00 – 7.30 i 14.30 – 15.00

nauczyciel wychowania przedszkolnego

4

Elżbieta Bielecka
nauczyciel

e.bielecka@sp.laszczow.pl
Konsultacje: piątek 13.30 – 14.30, sala nr 2 (szkoła)

nauczyciel religii rzymskokatolickiej

5

Katarzyna Drąszcz-Warmińska
nauczyciel

k.d-warminska@sp.laszczow.pl
Konsultacje: wtorek  9.40-10.40 sala nr 31 (szkoła)

nauczyciel wychowania fizycznego, wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

6

Elżbieta Dziki
nauczyciel

e.dziki@sp.laszczow.pl
Konsultacje: środa 14.30-15.30 

nauczyciel wychowania przedszkolnego

7

Barbara Gardzioła–Sobczuk 
nauczyciel specjalista – logopeda

b.gardziola-sobczuk@sp.laszczow.pl
Konsultacje: czwartek 13.30 – 14.30 sala nr 24 (szkoła)

logopeda

8

Aneta Hałasa 
nauczyciel

a.halasa@sp.laszczow.pl
Konsultacje: poniedziałek 14.05 – 15.05 sala nr 17 (szkoła)

nauczyciel języka angielskiego

9

Magdalena Jurkiewicz
nauczyciel

m.jurkiewicz@sp.laszczow.pl
Konsultacje: piątek 13.00 – 14.00

nauczyciel współorganizujący kształcenie, pedagog oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki i tyflopedagogiki 

10

Dorota Kawka
nauczyciel

d.kawka@sp.laszczow.pl
Konsultacje: środa 14.30 – 15.30

nauczyciel wychowania przedszkolnego

11

Anna Koper 
nauczyciel

a.koper@sp.laszczow.pl
Konsultacje: piątek 12.00 – 13.00

nauczyciel wychowania przedszkolnego 

12

Karolina Kur
nauczyciel

k.kur@sp.laszczow.pl
Konsultacje: poniedziałek 14.30 – 15.00

nauczyciel wychowania przedszkolnego

13

Marta Pasierb 
nauczyciel specjalista –  pedagog, terapeuta pedagogiczny

m.pasierb@sp.laszczow.pl
Konsultacje: poniedziałek 7.30 – 8.30 sala nr 8 (szkoła)

pedagog, terapeuta pedagogiczny, nauczyciel bibliotekoznawstwa i języka polskiego

14

Grażyna Ponikowska-Czok
nauczyciel

g.ponikowska-czok@sp.laszczow.pl
Konsultacje: czwartek 14.30 – 15.30

nauczyciel wychowania przedszkolnego 

15

Aneta Swatowska
nauczyciel specjalista – psycholog

a.swatowska@sp.laszczow.pl
tel. +48 733 554 642
Konsultacje: środa 7.00 – 8.00 sala nr 8 (szkoła) 

psycholog z przygotowaniem pedagogicznym

16

Diana Tucka
nauczyciel specjalista – pedagog specjalny

d.tucka@sp.laszczow.pl
Konsultacje: środa 7.30 – 8.30 sala nr 8 (szkoła)

pedagog, oligofrenopedagog, surdopedagog, tyflopedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

17

Mirosława Tucka
nauczyciel

m.tucka@sp.laszczow.pl
Konsultacje: wtorek 15.00 – 16.00

nauczyciel wychowania przedszkolnego