Zgodnie z prawem oświatowym oraz Statutem Publicznej Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie w szkole funkcjonują następujące organy szkoły:

  • Rada Pedagogiczna Szkoły,
  • Rada Rodziców,
  • Samorząd Uczniowski.

Dodatkowo, w szkole funkcjonują następujące organizacje: 

  • Spółdzielnia Uczniowska „Sklepik-OWO”.
  • Szkolne Koło LOP,
  • Szkolne Koło Wolontariatu oraz Szkolne Koło PCK,
  • Klub Absolwenta.