Godziny Zajęcia dnia
07:00 – 08:00 Schodzenie się dzieci, stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom i integrujących grupę. Rozmowy  indywidualne z rodzicami.
08:00 – 08:30 Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, ruchowe, sensoryczne i inscenizacyjne. Oglądanie książek, albumów i czasopism. Rozmowy indywidualne. Ćwiczenia graficzne, oddechowe, logopedyczne. Praca indywidualna o charakterze symulująco-wyrównawczym.
08:30 – 08:50  Zabawy orientacyjno-porządkowe.
08:50 – 09:00 Przygotowanie do śniadania, czynności samoobsługowe i higieniczne.
09:00 – 09:30 Śniadanie – wdrażanie zasad kulturalnego zachowania się podczas spożywania posiłków.
09:30 – 09:45 Czynności higieniczne i samoobsługowe.
09:45 – 10:45  Wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie zajęć dydaktycznych z grupą prowadzonych według planów miesięcznych oraz wybranego programu nauczania zgodnie z podstawą programową. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z dominacją działalności umysłowej, ruchowej, plastycznej i muzycznej prowadzonej z całą grupą.
10:45 – 11:45 Gry i zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym. Zajęcia sportowe, spacery, obserwacje przyrodnicze, wycieczki po okolicy i do miejsc przyrodniczych, spotkania z ciekawymi ludźmi.
11:45 – 12:00 Czynności porządkowe w sali. Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne i samoobsługowe.
12:00 – 12:30 Obiad – ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, dbanie o estetykę i zdrowie.
12:30 – 12:50 Czynności samoobsługowe po obiedzie. Czytanie i słuchanie bajek. Zabawy relaksacyjne i wyciszające.
12:50 – 13:50 Zabawy integracyjne, gry dydaktyczne i stolikowe. Praca indywidualna, ćwiczenia i zabawy utrwalające wiadomości i umiejętności dzieci.
13:50 – 14:20 Ćwiczenia manualne, grafomotoryczne, słuchowe, ortofoniczne.
14:20 – 14:30 Przygotowanie do podwieczorku, prace porządkowe i higieniczne.
14:30 – 14:50 Podwieczorek.
14:50 – 15:00 Czynności higieniczne i samoobsługowe po podwieczorku.
15:00 – 16:00 Zabawy indywidualne w sali, zabawy i gry stolikowe. Kontakty indywidualne z rodzicami, rozchodzenie się dzieci.