Zapraszamy na szkolenia w ramach Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Gminie Łaszczów realizowany w ramach projektu grantowego: Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Łaszczów w ramach Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Harmonogram działań w ramach LOWE w Gminie Łaszczów.

Chętnych zapraszamy do zapisów poprzez formularz, wysłanie wiadomości na adres e-mail: sp-laszczow@wp.pl lub kontakt telefoniczny 84-6611514.