Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łaszczowie

informuje, że zgodnie z protokołem Komisji Rekrutacyjnej
powołanej Zarządzeniem nr 13/2023/2024 z dnia 26 stycznia 2024 r.
publikuje:

Listę dzieci
zakwalifikowanych do pierwszej klasy szkoły podstawowej na rok szkolny 2024/2025:

 1. Drąszcz Wiktor
 2. Dziura Kacper
 3. Góra Daria
 4. Hutko Wojciech
 5. Kowalik Sebastian
 6. Kowalski Wiktor
 7. Kusiak Adrian
 8. Łagowski Michał
 9. Mac Marcel
 10. Niedźwiedź Alan
 11. Olech Maja Hanna
 12. Paździorek Agata
 13. Piłat Miłosz
 14. Smyk Zuzanna
 15. Wawrzusiszyn Przemysław
 16. Wronka Hanna
 17. Zwolan Szymon
 18. Zyza Aleksandra