W dniu 12 stycznia 2024 r. o godzinie 18.00 rozpoczniemy kolędowanie dla Jasia i Leosia. Dzieci potrzebują naszego wsparcia na rehabilitację. Już niejednokrotnie udowodniliście, że możemy i chcemy pomagać. Rada Rodziców Szkoły i Przedszkola organizują słodkości, które również zasilą fundusz dla chłopców.